תוכן העניינים

עמוד:6

פרין ד — פעילות ה"הגנה" במצרים ובמדבר המערבי 95 יחידות ההובלה העבריות 96 ראשית התארגנות המחתרת מחוץ לארץ ישראל 100 אליהו כהן ( בן חור ) 106 העברת נשק ופליטים מהמדבר המערבי 109 חיל המהנדסים המלכותי 113 ( R . E . - Royal Engineers ) מפת מצרים והמדבר המערבי 120 מפת לוב 121 פרק ה — ד " ! הגנד " ! בקהיר — לוי אברהמי " ) אביגדור ( " ואמנון זעיר ( רודי קלינר ) 127 הברחת יהודים ממצרים ומלוב לארץ ישראל 141 העברת שליחי ה"הגנה" דרך מצרים 143 הברחת יהודה ארזי לאיטליה 146 פרק ו - הוויכוחים סביב הפיקוד הפנימי 153 ( 1943 ) פרק ז - פעילות ה"הגנה" באיטליה , אוקטובר - 1943 יולי 167 1945 המרכז לפליטים - איטליה 170 1944 , המרכז לגולה באיטליה 174 יהודה ארזי ועלייה ב' מאיטליה 181 החטיבה היהודית ( הבריגדה ) בטארביזיו 186 פעולות הנקם 190 פרק ח - הפעילות באיטליה , אוגוסט - 1945 אוגוםט 205 1946 חיילי פלוגות ההובלה בסיוע למוסד לעלייה ב' 208 וילה פז'נה - מחנה א' - החווה החקלאית ליד מג'נטה באיטליה 213

העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר