II תשובון - תשובות לשאלות ההכנה לבגרות

עמוד:161

. 5 ניתן לתאר חוקים אלה כחוקים המבטאים רגישות מוסרית נדירה בכך שהם מגבילים את פעולות האדם במלחמה . למשל , חוקים אלה מתחשבים באדם שהחל משימת חיים ומונעים ממנו את סיכון המוות במלחמה ( שמות כ . ( 8-5 , בנוסף , בחוקים אלה יש הנחיה לקריאה לשלום , ומשמעה : שעבוד אשר מטרתו למנוע מלחמה ( פסוקים . ( 15-10 מצד שני , אפשר לראות בפסוקים אלה אכזריות רבה - בעיקר בפסוקים , 18-16 אשר מצווים על הרג מוחלט של תושבי הערים הקרובות , ערי כנען . . 6 א . החלק הראשון עוסק במצוות שבין אדם למקום ( בין אדם לאלוהים , ( והחלק השני עוסק במצוות שבין אדם לחברו . ב . הצו המקשר בין שני החלקים הוא "כבד את אבין : ואת אמך . ניתן להסביר את היותו מקשר בכמה דרכים . 1-. ההורים , כפי שמציינת חוה בבראשית , ד , 1 הם במידה רבה בוראיו של הילד , כשם שאלוהים ברא את האדם . לכן מחויב אדם לכבד את הוריו , כשם שהוא מצופה לכבד את אלהיו . . 2 הגמול על מצווה זאת , , ץ יח יארכון ימיך bj ; האלמה אקר ה' אל י היך נתן ל י ן " - קשור באלוהים . אם אלוהים הוא נותן הגמול , עליו להיות מעורב בקשר שבין אדם להוריו . . 3 בהקשר רחב יותר - חברה שבה ילדים מכבדים את ההורים היא חברה השומרת על הערכים ועל המסורות שלה ומעבירה אותם הלאה , באמצעות החינוך . " . יארכון ימיך , על פי הסבר זה , אינו במובן האישי אלא במובן הרחב , של עם וחברה . חייו של העם יהיו ארוכים אם יכבדו את המסורות . המסורת שאמורה לעבור , במקרה זה , בין אב לבן , היא האמונה באלוהים ובתורתו . ג . ד . בויקרא יט ישנם חוקים רבים המזכירים את עשרת הדיברות . להלן שלוש דוגמאות : . 1 ויקרא יט : 3 , "איש אמו ואביו תיראו" - דומה ל"כבד את אבין : ואת אמך' מעשרת הדיברות . . 2 ויקרא יט : 3 , "ואת שבתתי תשמרו" - דומה ל"שמור / זכור את יום השבת" . 3 ויקרא יט : 11 , "לא תגנבו" - דומה ל"ל י א תגנב . " ה . מטרת המצוות - לטעת יראה בליבות בני ישראל , כדי שיהיה להם טוב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר