II תשובון - תשובות לשאלות ההכנה לבגרות

עמוד:153

. 5 ויקרא יט דומה מאוד בתוכנו לעשרת הדיברות בשמות כ . ראיות : תשובות לשאלות של פרק : 2 כיבוד הורים ( השאלות טופיעות כעם' ( 42 . 1 הצו לכבד את ההורים מצוי באמצע עשרת הדיברות , בין הדיברות הנוגעים ליחסי אדם ואלוהים לבין הדיברות הנוגעים לעניינים שבין אדם לחברו . אפשר לראות במערכת היחסים עם ההורים מערכת יחסים אנושית לחלוטין , ואפשר לראות בה מעין בבואה מוקטנת של היחסים עם האל - גם ההורים וגם האל נתפסים כמי שהביאו את האדם לעולם . ואפשרות אחרת : כאמור , יש הטוענים כי הצו לכיבוד הורים שייך גם ליחסים שבין אדם לאדם וגם ליחסים שבין אדם למקום . על פי הצו לכיבוד הורים , השכר למצווה זו הוא אריכות ימים : "על האךמה אשר ה' אלהיך נתן לך . אפשר לקשר מצווה זאת לחטיבת המצוות שבין אדם לאדם , מכיוון שמדובר ביחס שאדם צריך לנהוג בו כלפי הוריו - אנשים גם הם . במקביל , ניתן לקשר מצווה זאת לחטיבת המצוות שבין אדם לאלוהים , מפני שהשכר למצווה זאת - "למען יארכון מ - הוא שכר שרק אלוהים יכול לממש . . 2 א . הדיבר שעליו מובטח שכר הוא "כבד את אביך ואת אמך . " השכר המובטח הוא "למען יארכון ימיך . " ב . על מעמדו של הצו שרק עליו מובטח שכר אפשר ללמוד כמה דברים : - אפשרות אחת - זה הצו החשוב ביותר , לכן רק עליו מובטח שכר של אריכות ימים . - אפשרות שנייה - זהו הצו הקשה ביותר לביצוע , לכן יש צורך לפתות ליישומו . תשובות לשאלות Sv פרק : 3 הגנה וסעד לחלשים ( השאלות מופיעות בעמי ( 71-70

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר