נספח ב: הכנה לבחינת הבגרות - הצעד החמישי

עמוד:151

ג . עיינו בדברים ה . 18-6 , ציינו שני הבדלים בין עשרת הדיברות שבדברים לאלה שבשמות , והציעו הסבר להבדל זה . ד . עיינו בויקרא יט . 18-1 , יש הטוענים כי גם פסוקים אלה הם מעין חזרה על עשרת הדברות . בססו טענה זו על הכתוב . ה . עיינו בדברים ו . 25-20 , יש הרואים בפסוקים אלה טעם שמציע המחוקק עצמו לכל חוקי המקרא . מה ההסבר המוצע בפסוקים אלה ? . 7 קראו את סעיפים 231-229 בחוקי חמורבי , ואת שמות כא . 27-21 , חוקי חמורבי : סעיף : 229 "אם בנאי לאיש בנה בית , אך את מלאכתו לא חיזק ] , ומשום כך ] הבית שבנה נפל , ואת בעל הבית המית , הבנאי ההוא יומת " . סעיף : 230 "אם את בן בעל הבית המית , את בן הבנאי ההוא ימיתו " . סעיף : 231 "ואם את בן בעל הבית המית , עבד תחת עבד לבעל הבית יתן " . א . על פי סעיפים אלה , מה דינו של בנאי שגרם למותו של בעל הבית או למות בנו של בעל הבית ? מה דינו של בנאי שגרם למות עבדו של בעל הבית ? ב . הסבירו כיצד שוני זה מציג את העבד כחפץ . ג . עיינו בשמות כא . 27-21 , במה שונה היחס בחוק המקראי לפגיעה בעבד ? בססו את תשובתכם על הכתוב . . 8 עיינו בסעיפים 17-15 מחוקי חמורבי ובדברים כג . 17-16 , חוקי חמורבי : סעיף חד "כי יעזור איש לעבד או לשפחה של היכל המלך או לשפחה של אזרח , לברוח דרך שער העיר - מות יומת העתר " . סעיף : 16 "כי יצפין איש בביתו , עבד בורח או שפחה בורחת , השייכים להיכל המלך או לאזרח , ולא הוציא אותו מחוץ לביתו לקריאת הממונה , נותן המחסה מות יומת " . סעיף : 17 "כי יתפוש איש עבד בורח , או שפחה בורחת , בשדה , והסגירו אל אדוניו , ארון העבר למסגיר שני שקלים ישלם " . א . במה שונה יחס המחוקק בדברים כג , 17-16 , לבריחת עבדים , מהיחס המובע בחוקי חמורבי לעניין זה ? ב . עיינו בבראשית טז ; 9-6 , שמואל א , ל 0 ; מלכים א , ב . 40-39 בפסוקים אלה מוזכרים אירועים של בריחת עבדים . האם מקרים אלה משקפים מציאות התואמת את רוח החוק המקראי המוצג בספר דברים , או את רוח חוקי חמורכי ? נמקו . . 9 עיינו בבראשית ט . 6-5 , א . הוכיחו מן הכתוב כי : בפסוק 5 המעניש את שופך הדם הוא האלוהים , ובפסוק 6 המעניש הוא האדם . ב . ראב " ע נותן שלושה פירושים לביטוי "באדם -. '' "וטעם 'באדם' ל י עדים [ כלומר , בנוכחות עדים ] - או לעיני כל [ ייענש הרועח ] - או בעבור [ כלומר , תמורת ] האדם שנשפך רמו" איזה מן הפירושים מחזק את הכתוב בדברים יז ? 7 , ג . פסוק 6 בנוי באופן כיאסטי , המבטא רעיון של מידה כנגד מידה . הסבירו כיצד רעיון זה בא לידי ביטוי בפסוק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר