נספח ב: הכנה לבחינת הבגרות - הצעד החמישי

עמוד:150

ב . תנו שלוש דוגמאות לתביעות מוסריות להימנע מלהזיק לזולת , ושלוש דוגמאות לתביעה שלא להרע עם החלש . " . 2 אפשר להוכיח שגם בישראל , במשך כל התקופה שלפני חרבן הבית הראשון , מקורות המשפט הרשמי היו החוקים החילוניים של השלטונות והנוהג המקובל , ואילו חוקי התורה היו נחשבים כדרישות דתיות ומוסריות הפונות אל המצפון הכללי והאישי 1 " [ ... ] מ"ד קסוטו , פירוש על ספר שמות , עמי ( 181 א . הסבירו את טענתו של קסוטו . ב . בססו את טענתו על ירמיה לד ; 22-8 , שמות כא . 11-2 , . 3 בספר ההלכה "משנה תורה , " הרמב " ם מסכם את דברי חז"ל אודות מצוות הצדקה ומונה שמונה דרגות בתחום זה . " שמונה מעלות יש בצדקה , זו למעלה מזו : מעלה גדולה שאין למעלה ממנה--זה המחזיק בידי ישראל שמך , ונותן לו מתנה או הלוואה , או עושה עימו שותפות , או ממציא לו מלאכה , כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לברייות ולא ישאול ; ועל זה נאמר "והחזקת בו , גר ותושב וחי עימך" HI כה , ליה , { כלומר החזק בו שלא ייפול ויצטרך . פחות מזה- -הנותן צדקה לעניים , ולא ידע למי נתן , ולא ידע העני ממי לקח , שהרי זו מצוה לשמה : כגון לשכת חשיים שהייתה במקדש , שהיו הצדיקים מתנין בה בחשאי והעניים בני טובים מתפרנסין ממנה בחשאי . וקרוב לזה--הנותן לתוך קופה של צדקה,- ולא ייתן אדם לתוך קופה של צדקה , אלא אם כן יודע שהממונה נאמן וחכם ויודע לנהוג בה כשורה כחנניה בן תרדיון . פחות מזה- -שידע הנותן למי ייתן , ולא ידע העני ממי לקח : כגון גדולי החכמים שהיו הולכין בסתר , ומשליכין המעות בפתחי העניים . וכזה ראוי לעשות , ומעלה טובה היא , אם אין הממומן בצדקה נוהגין כשורה . פחות מזה--שידע העני ממי נטל , ולא ידע הנותן : כגון גדולי החכמים שהיו צוררים המעות בסדיניהן ומפשילין לאחוריהן , ובאין העניים ונוטלין , כדי שלא יהיה להן בושה . פחות מזה--שייתן לעני בידו , קודם שישאול . פחות מזה--שייתן לו כראוי ליתן לו , אחר שישאול . פחות מזה--שייתן לו פחות מן הראוי , בסבר פנים יפות . פחות מזה--שייתן לו , בעצב" " ) הלכות מתנות עניים , " משנה תורה לרמב"ם , פרק י , הלכות ז-יד ) א . מה הן שמונה הדרגות בנתינת הצדקה על פי הרמב " ם ? בתשובתכם הסבירו מדוע הדרגות השונות מצויות זו מעל זו . ב . הביאו דוגמאות מהמקרא לשתיים מהדרגות המצוינות בדברי הרמב " ם . . 4 ? העיון בחוק המקראי יכול ללמד אותנו על הערכים העומדים בבסיסו . לפניכם רשימה של ערכים ועקרונות : - ערבות הדדית - חירות - אדם נברא בצלם אלוהים - הרכוש בעולם שייך לה ' לכל אחד מהערכים האלה יש ביטוי באחד ( או בכמה ) מחוקי המקרא . ציינו באיזה חוק מקראי מצוי כל אחד מן הערכים , ונמקו את תשובתכם . . 5 עיינו בדברים כ . 18-1 , יש הטוענים כי חוקים אלה מבטאים רגישות מוסרית נדירה על רקע התקופה שבה נוצרו . אחרים טוענים כי חוקים אלה הם תעודת עניות למוסר של חוקי המקרא . בססו כל אחת מן הטענות . . 6 בין חוקי המקרא בולטים חוקים שנאמרו כנראה במעמדים של בריתות מרכזיות בין ישראל לאלוהים . חוקים אלה מספקים עקרונות-על העומדים בבסיסם של חוקי המקרא . בין בריתות אלה בולטים במיוחד עשרת הדיברות . עיינו בשמות כ . 14-1 , א . אפשר לחלק את עשרת הדיברות לשני חלקים . ציינו במה עוסק כל אחד מהחלקים . ב . הסבירו מה הצו המקשר בין שני החלקים , ומדוע לדעתכם דווקא צו זה מקשר בין שני החלקים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר