חוקי מלחמה

עמוד:142

. 8 עיינו בדברים כ . 20-19 , קראו את שני הקטעים שלפניכם : - "כי האךם עץ השדה : כמו העץ הוא צמא ל י מים ... ] ו " ( נתן זך ) - "כי האדם עץ השדה , הרי "כי" משמש בלשון ךלמא , שמא האדם עץ השדה להכנס בתוך המצור מפניך להתייסר ביסודי רעב וצמא כאנשי העיר , למה תשחיתנו " . א . אילו סימני פיסוק יש לשים אחרי המשפט כי האךם עץ השךה לבא מפניך במצור , לפי רש '' יל ב . במה שונה פירושו של רש " י מזה של נתן זך ? ג . הביאו שתי ראיות מלשון הכתוב בדברים כ , העשויות ללמד כי מגמת המחוקק איננה שימור הטבע ואיכות הסביבה , אלא חשיבה על צרכיו של הצבא הכובש . עעד רביעי : בדיקת תשובות בדקו את תשובותיכם בהתאם לתשובון שבנספח ההכנה לבגרות , בסוף הספר . עעד חמישי : תרגול מסכם לאחר שתסיימו את ארבעת הצעדים הראשונים ככל פרקי הספר , בצעו את התרגול המסכם שבנספח ההכנה לבגרות , בסוף הספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר