חוקי מלחמה

עמוד:138

האם היה נוהג ה " חרם " בלעדי לישראלי מסתבר שהחרמתה של אוכלוסייה כבושה , כולל נשים וילדים , הייתה נוהג שהכובשים התפארו בו . במצבת מישע , " שהיא כתובת ראווה מואבית מאמצע המאה התשיעית לפני הספירה ( שנועדה להנציח את זיכרון המלך ואת ניצחונותיו , ( מופיעות עדויות לכך . הכתובת , הידועה כ " מצבת מישע " על שם מלך מואב ( הנזכר במקרא במלכים ב , ג , ( 5-4- , התגלתה בדיבון שבעבר הירדן . לפניכם קטע מתוך מצבת מישע" מלך מואב , שנלחם בעיר נבו הישראלית וכבש אותה . ואלה דבריו : בשורות אלה מתפאר מישע מלך מואב בהריגת 7 , 000 גברים וגברות וכן "גורים " ו"גורות" ( במואבית , נו"ן סופית היא סימן לרבים . ( המואבית היא שפה שמית והיא קרובה לעברית , אך יש הבדלים בין שתי השפות . בעברית , הגור הוא התינוק של החיה ; על פי ההקשר של הקטע נראה , שבמואבית המילה "גורים " היא מילה נרדפת לתינוקות או לילדים . גם מישע משתמש בפועל " להחרים . " כפי הנראה , גם המואבים נהגו להחרים את אויביהם במלחמה לאלוהיהם , במקום לקחת אותם כשבויים ולעבדים . קטע : 4 חוק החרם בספרות חז'יל גם הספרות היהודית שלאחר ימי המקרא נדרשה לצו הקשה שבדברים כ . וכך דרשו חז"ל כתלמוד הירושלמי " : [ ... ]" דאמר רבי שמואל : שלש פרסטיניות [ אגרות ! שלח יהושע לארץ ישראל עד שלא יכנסו לארץ [ לפני שנכנסו לארץ : ! מי שהוא רוצה להפנות יפנה להשלים ישלים לעשות מלחמה יעשה גרגשי" פינה והאמין לו להקב"ה והלך לו לאפריקי נאפר קה ] [ ... ! גבעונים" השלימו ( ירושלמי , מסכת שביעית ' , פרק ו , הלכה א ) 4 על פי המדרש , מה מציע יהושע לתושבי הארץ ? האם הצעותיו מתקבלות ? ? תלמוד ירושלמי - אסו-פה של דיונים , הרחבות ופירושים למשנה , שנערכה על ידי אמוראי ארץ ישראל בסוף המאה ה4- לספירה . וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר . ? גךגשי - אחד מהעמים הנמנים במקרא עם "עמי כנען . " וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר . ? גבעונים - מעמי כנען , תושבי גבעון , עיר מרכזית בחבל בנימין . וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר . ? שביעית - אחת המסכתות בסדר זרעים שבמשנה . וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר . ? מצבת מישע - מצבת אבן שחורה שהתגלתה על ידי בדואים ב 1 868- בריבון שבמואב . לאחר שסוחרי עתיקות וארכאולוגים החלו לגלות עניין במצבה , סברו הבדואים שגילו אותה כי היא מעוררת עניין מאחר שהיא מלאה זהב , והם ניפצו אותה במםרה לגלות את הזהב . לאחר מכן נמכרו שברי המצבה לארכאולוג צרפתי ( בשם קלרמון גאנו , ( והוא פענח את הכתוב על גביה . כיום מוצגת המצבה במוזאון הלובר שבפריז . על מישע מלך מואב ראו בנספח המושגים שבסוף הספר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר