חוקי מלחמה

עמוד:136

. 2 חוק-היסוז " ; כבוד האדם וחירותו , " אשר קובע , בין השאר : " אין פוגעים בחייו , בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם " . " אין פוגעים בקניינו של אדם " . " כל אדם זכאי להגנה על חייו , על גופו ועל כבודו " . " אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר , במעצר , בהסגרה או בכל דרך אחרת " . חוק יסוד.- כבוד האדם וחיריתו ( תיקון אחרון : ( 10 / 3 / 94 ( חוק היסוד חל על כולם - אזרחים רגילים וחיילים כאחד . ( אחת מבעיות היסוד העולות במלחמה היא הדה-הומניזציה שאנו נוטים לעשות לאויב , ועם זאת , החוק מנסה להתמודד בכך שהוא קובע את מעמדם העליון של חיי האדם וכבודו . כללי הפתיחה באש , למשל , או סוגיית הפגיעה ברכוש האויב , הן דילמות שעל הצבא להתמודד עמן , לאור עקרונותיו של חוק היסוד . . 3 המקור השלישי והעיקרי של דיני המלחמה המודרניים הוא המשפט הבינלאומי - כלומר , הסכמים ואמנות שחתמו ביניהן מדינות שונות בענייני מלחמה . כללי האג משנת 1907 בדבר T דיני המלחמה ומנהגי המלחמה כיבשה , וכן אמנות ז'נבה משנת , 1949 שבאו בעקבות מלחמת העולם השנייה והן עוסקות ביחס לפצועים , לשבויים ולאוכלוסייה האזרחית בשטח שנכבש . מקובל לכנות את אמנות ז ' נבה : " כללי המשפט ההומניטארי הבינלאומי , " שכן מטרתן הצנועה היא לשכך את פורענויות המלחמה עד כמה שאפשר . כללי האג הם בגדר משפט בינלאומי מנהגי , המחייב את כל מדינות העולם , וגם את ישראל , ללא קשר אם חתמו על האמנה או לא ; ואילו אמנות ז ' נבה הן בגדר משפט בינלאומי הסכמי , התלוי בחתימת המדינות השונות . אמנה בינלאומית נוספת , שאושרה על ידי העצרת הכללית של האר'ם ונכנסה לתוקף בשנת , 1951 היא הן > מנה למניעת פשע של רצח עם ולהענשת מבצעיו . 4 מעצבי מסמך רוח צה"ל מתבססים , בין השאר , על מסורת ישראל . על פי מה שקראתם , האם חוקי המקרא יכולים להוות בסיס לעקרונות המובעים במסמך רוח צה"ל ! נמקו . פרט מצויר על פי קטע מתבליטי לכיש ( ראו עסי . ( 126 ( איור : יהודית דקל ) התבליט מעטר את קירותיו של אחד מחדרי הארמון , והוא מתאר במפורט את כיבוש העיר לכיש ביהודה . בקטט זה נראה הסחנה האשורי שהוקם בזמן המצור . המהנה מוקף בגדר ובה עמדות שמירה . בחלק השמאלי העליון מוצבת מרכבת מלחמה מפוארת , אולי של המלך . ליד המרכבה מתקן לקטורת , ולידו ניצב הכוהן . בשאר חלקי הסחנה נראים ביתני סגורים שמתבצעות בהם מלאכות יומיומית כמו בישול בין הביתנים רובצות בהמות . ברקע - צמחייה אופיינית לארץ ישראל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר