חוקי מלחמה

עמוד:130

ויקרא יח : 28-27 , הסבירו כיצד הגויים נתפסים במקרא , על פי פסוקים אלה . ב . עיינו במקורות שלפניכם : בראשית טו : 16 , דברים ט : 5 , כיצד פסוקים אלה עשויים לקשר בין השקפת המקרא על הכנענים לבין אובדנם ? ג . עיינו בויקרא יח . 30-24 , האם העיקרון המצדיק את גירוש הכנענים יכול לחול גם על בני ישראל ? כססו את תשובתכם על הכתוב . אם כן , לפנינו רעיון יסודי החוזר בכמה מספרי המקרא . הוגה הדעות בן זמננו , אליעזר שבייד , מצביע על כך שבמקרא "האיום בהשמדה עולה [ ... ] כל אימת שהאנושות כולה , או עמים מסוימים , או שבט , או עיר או משפחה , מגיעים אל שפל המדרגה של השחיתות האלילית . כך בפרשת מי המבול , כך בהפיכת סדום ועטורה , כך ביושבי ארץ כנען , כך בעמלק , כך גם באיום הנתלה על עם ישראל בעצמו [ ... ] אם הוא [ האדם ] מסרב לייעודו ועובר על המצוות , הוא מאבד זכותו להתקיים בעולם " ) " . השמדת עמלק והורשת האמורי , " מאזנים . אב-אלול רנשל"א , כרך לג , עמ ' ( 206-205 למרות שמאחורי גישה זאת מצויה הנמקה מוסרית , קשה לקבל את המשתמע מחוקים אלה - השמדה גורפת של אנשים , נשים וטף . ואכן , אפילו בתוך המקרא אנחנו שומעים קולות אחרים , ונעסוק בהם בהמשך . פרט מצויר על פי תבליטי לכיש ( ראו עמ 1 26 . ( ציור : יהודית דקל . התבליט מתאר מטפחה יהודית הגולה מן העיר לניט הכבוטה בקדמת התמונה - נטים הנוטאות טקים וכלים ; מאחור - אם ובנה יוטבות על גבי עגלה רת 1 מה tc ui < במרכז - ודיל אטור ובידו חרב והוא מזרז את הפליטים 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר