חוקי מלחמה

עמוד:124

לפניכם דברי רבי יהודה בתלמוד הבבלי , ודברי הרשב " ם : - "אמר רבי יהודה במה דברים אמורים במלחמות מצוה אבל במלחמות חובה הכל יוצאין אפי' [ אפילו ] חתן מחדרו וכלה מחופתה" ( סוטה , דף מד , עמי ב ) - "ושלושה מעשים הזכיר : בית ואשה וכרם , ולבסוף כולל כל הדברים : מי האיש הירא ורך הלבב" ( רשב"ם על דברים כ ( 5 , במה צמצם כל אחד מהם את חוקי השחרורי נראה אפוא כי הנדיבות , ההומאניות ורוח החסד , המשוכים על חוקי השחרור ממלחמה בספר דברים , היו אף מעבר למה שיכלו ורצו פרשני המקרא המסורתיים לקבל . סיכום ביביים המחוקק פותח את קובץ חוקי המלחמה במעמד טקסי , שבו הכוהן מעודד את היוצאים לקרב ומבטיח להם את סיוע האל . בהמשך , נערך טקס שבמהלכו פוטרים חלק מהלוחמים מהשתתפות במלחמה . הפטורים הם מי שבנה בית ועדיין לא חנך אותו , מי שנטע כרס ועדיין לא חילל את פירותיו , מי שאירש אישה ועדיין לא ללןחה , ונוסף אליהם עוד פטור , מסוג שונה - פטור שניתן לירא ורך הלבב . הפרשנים נחלקו בדעותיהם בשאלת הטעם לפטוךים אלה : - יש הטוענים כי כל הפטורים נובעים מחשש שלוחם שליבו אינו נתון לקרב ירפה את ידי חבריו . - אחרים סבורים כי יש להבחין בין 3 הפטורים הראשונים , הפוטרים אנשים שהחלו משימות חיים ועדיין לא מימשו אותן ( בית שנבנה ולא נחנך , כרם שניטע ולא חו-לל וכוי , ( לבין הפטור המתייחס אל הירא ורך הלבב . הסיבה לפטור האחרון היא אכן שהירא , זה שחושש להילחם , עלול לפגוע במוטיבציה וביכולת של חבריו לנשק להילחם . לעומתו , זה שלא מימש משימת חיים שהחל בה , פטור מאחר שהמחוקק רואה בהנאה של אדם מפירות עמלו של אדם אחר - טעם לפגם וסכנה שיש להיזהר מפניה , גם במחיר הקטנת הכוח הצבאי . מלחמה ושלום עד כאן תיאר המחוקק סיטואציה של חברה היוצאת למלחמה , ועסק בפטורים מהקרב . בדברים כ , 18-10 , העיסוק הוא במלחמה עצמה . עיינו בדברים כ . 18-10 , בניגוד לפסוקים , 9-1 המתמקדים בפרט , בצרכיו ובמצוקותיו ובהשפעותיהם על הכלל , היחידה שלפנינו מתמקדת ביחס לאוכלוסייה הנכבשת בזמן סערת המלחמה . יחידה זאת מעוררת קשיים מוסריים חריפים ביותר . הציווי החד-משמעי , לא להחיות כל נשמה אלא להחרים את אוכלוסיית כנען כולה ( פסוקים , ( 17-16 מעורר ביקורת קשה ומעלה שאלות נוקבות עד היום . ההתמודדות הקיומית והמוסרית של העם היושב בארצו כבר 100 שנה ועדיין לא הצליח ליישב את הסכסוך כינו לבין שכניו , גורמת לכך שהשאלות העולות מן הטקסט המקראי מתעצמות ומחריפות , ואישים וקבוצות מכל קצות הקשת הפוליטית נתלים בפסוקים אלה כדי להצדיק אידאולוגיות המתיישבות עם עמדותיהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר