חוקי מלחמה

עמוד:122

א . מה הן המילים החוזרות בכל ארבעת בתי ה " שיר ? " ב . מה הן המילים המופיעות רק בשלושת בתיו הראשונים של ה"שיר ?" ג . באילו מקרים משחררים אנשים ממטלות צבאיות לפי שלושת הבתים הראשונים ? ד . מה המשותף לשלושת המקרים הראשונים שבהם אנשים משוחררים מהשתתפות במלחמה ? ובמה שונה מהם המקרה הרביעי ? עיינו במקורות שלפניכם : דברים כח : 30 , ישעיה ס : 10 , עמוס ה 11 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( פסוקים אלה עוסקים במקרים שבהם אנשים החלו במשימת חיים ומישהו אחר סיים אותה במקומם . א . מהי התגובה של המחוקק לכל אחד מהמקרים ? מהו , לדעתכם , יחסם של מחברי הפסוקים הללו למקרים אלה ? ב . על פי פסוקים אלה - איך אפשר להבין את חוקי השחרור ממטלות צבאיות ? חוו דעתכם : האם חוקי השחרור מבטאים הבנה והתייחסות לצורכי הפרט , או שעיקר מעייניהם נתון להצלחה הלאומית ? האם התעניין המחוקק בהיחלשות הכוח הלוחם היוצא לקרב , או שמא התעניין באדם הפרטי העלול להחמיץ את מימושה של משימת חייו ? קראו את פירוש הרמב"ף לדברים כ A , " ועוה על השלשה האלה לשוב , כי לבו על ביתו וכרמו ועל אשתו וינוס " . א . מהי עמדתו של הרמב '' ן לגבי סיבת הפטורים ? ב . קראו את הנימוק לחוק השחרור הרביעי בדברים כ 8 , ( ראו בעמוד הקודם . ( האם הנימוק הניתן לשחרור זה מערער את תשובת הרמב"ן או שהוא מחזק אותה ; ? רמב"ן , רי משה inn : / J ( ספרד - ( 1 270-11 94 , מחשובי פרשני המקרא והתלמוד והוגה דעות . ממניח היסוד לתורת הסוד היהודית - תורת הקבלה . וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר . ביאורים עמוס ה : פסוק \ y > : 11 בושסכם על דל - מאחר שאתם רומסים את הדל והחלש . םיחףו י ז בר תקחו ממנו - ומאחר שאתם לוקחים ממנו את התבואה שהוא נושא . בתי גזית - בתים העשויים אבנים מסותתות , בנייה שהייתה יקרה ומפוארת לעומת הבנייה בלבני טיט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר