חוקי מלחמה

עמוד:121

רש'י י" מסביר מדוע יש צורך בארבע אזהרות שונות : " אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תעדעו - ארבע אזהרות כנגד ארבעה דברים שאומות העולם עושים : מגיפין בתריסיהם [ במגינים שלהם ] להקישן זה לזה כדי להשמיע קול שיפחדו אלו שכנגדם וינוסו , ורומסים בסוסיהם ומצהילין אותם [ גורמים לסוסים לעהוי [ להשמיע שעטת פרסות סוסיהם , וצווחין בקולם , ותוקעין בשופרות ומיני משמיעי קול . אל ירך לבבכם , מפני צהלת סוסים . אל תיראו , מהגפת התריסין . ואל תחפזו , מקול הקרנות [ שופתת . [ ואל תערעו , מקול הצווחה " . לראב"עי הסבר שונה לחזרה על הפעלים : " אל תיראו , בלב . אל תחפזו , לנוס . אל תערעו , במעשה " . : ( 01 מהו ההסבר של רשי'י לחזרה על דברי העידוד בארבעה ניסוחים שונים ? וכיצד מסביר זאת ראב"על < dr פסוק 4 בדברים כ מציג את "הנשק הסודי" של העם , שבזכותו אין הוא צריך לפחד . מדוע על פי פסוק זה לא צריך לפחד ? פטורים משירות האם השתכנעו האנשים מדברי הכוהן ? נראה כי פסוקים אלה משקפים את המתח שבין המשימה הלאומית הכללית לבין צורכי הפרט . הישועה הכללית המובטחת עלולה להביא חורבן על חיי האדם הפרטי , הלוחם למען הכלל . עיינו בדברים כ 8-5 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד ^ . ( בפסוקים אלה השוטרים" פונים אל העם . הם מבקשים לשחרר קבוצות מסוימות מהלחימה . דבריהם בנויים כדגם אחיד של משפטי שאלה ותשובה , כמעין שיר שיש לו דגם אחיד ופזמון חוזר , ורק כמה מילים משתנות . ה " שיר " מורכב מארבעה בתים - לשלושת הבתים הראשונים יש דגם אחיד ופזמון חוזר , ואילו לבית הרביעי יש מבנה ייחודי : ביאורים דברים כ : פס 1 ק . 5 חנכו - חנוכת הבית מציינת את תחילת השימוש בו . פסוק : 6 חללו - חילול הכרם הוא הפיכתו מקודש לחול , הנעשית ארבע שנים לאחר נטיעת הכרם . החוק בויקרא ים , 25-23 , קובע כי פירותיו של עץ צעיר אסורים למאכל במשך 3 שנים ( מסכת עורלה . ( בשנה הרביעית הפירות הם קודש לה ' ויש לאכול אותם בבית המקדש , או לחלל אותם , כלומר לפדות אותם , ואז אפשר לאוכלם כחולין . ? רש " , ר' שלמה יצחק 1 ( צרפת - ( 1105-1040 , מגדול הפרשנים של המקרא והתלמוד . וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר . ? ראב'יע , ר' אברהם אבן עזרא ( ספרד - ( 1164-1089 , מהחשובים בפרשני המקרא , משורר , חוקר הלשון העברית והוגה דעות . וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר . ? שו 0 רים - פקידים אזרחיים , שתפקידם היה לסייע בארגון של העם בתחומים שונים . כרזת גיו 0 לצבא האמריקני מתקופת מלחמת העולם הראשונה , ( 1918-1914 ) הקוראת : ? אני רוצה אותך לצבא ארה"ב . " ( עיצב : גייימכי מונגוגומר פלג )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר