חוקי מלחמה

עמוד:120

עיינו בדברים כ : 4-1 , א . על פי פסוקים אלה , מה עשוי לעורר פחד בלבות הלוחמים ? ב . יגאל ידין" כותב באחד מספריו : " ייעור המרכבות היה תהליך מסובך מאוד , ורק מעצמות גדולות , בעלות בתי-מלאכה משוכללים , יכלו להרשות לעצמן להחזיק חיל מרכבות משוכלל בעבאותיהן " . ( תורת המלחמה בארצות המקרא לאור הממצאים הארכיאולוגיים , עמ י ( 243 על פי דבריו של ידין , איך אפשר להסביר את הפחד שנרמז עליו בפסוק ? 1 המחוקק המקראי , המודע לפחד שהמלחמה מעוררת , קובע כי לפני היציאה לקרב , על הכוהן לפנות אל הלוחמים ולחזקם בדברים . £ עיינו בפסוקים 4-3 בדברים כ ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד הבא . ( בפסוק 3 מוצגים דברי החיזוק של הכוהן ( אשר חז"ל מכנים אותו "משוח מלחמה ( " באמצעות ארבעה פעלים המציינים איך לא להתנהג בעת מלחמה . מהם פעלים אלה ? rer- יגאל ( ישראל - ( 1984 -1 917 , ארכאולוג , מנהיג צבאי ופוליס , וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר . מרכבת המלחמה יצרה יתרון ניכר בשדה הקרב . נראה כי במשך שנים רבות היו צבאות ישראל נחותים בתחום nr בהשוואה לצבאות של עמי האזור , ומשום כך הם העדיפו להילחם באזורים הרריים , שם לא היה יתרון לשימוט במרכבות . בתקופת המלוכה היו כנראה בידי צבאות ישראל ויהודה מרכבות מלחמה גם במקרא וגם במקורות חיצוניים מוזכרות מרכבות במלחמות אחאב בתמונה : המלך המצרי תות אנח אמ 1 ן 1 370 ) בערך עד 1 352 לפנה"ס , ( נוהג במרכבתו בשעת קרב ( פרט מתוך ציור על גבי תיבת ע 4 (> '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר