דיני רצח

עמוד:117

בעיקרון זה . על פי חוקי המקרא אפשר להשתמש בעיקרון זה רק במצב שבו פוגעים ישירות באדם הפוגע , אך אי אפשר להפעילו נגד בני משפחתו - כלומר , אי אפשר להשתמש במקרה זה בענישת תמורה . צעד שר ^ שי- שא ^ ות לתרגול . 1 עיינו כבראשית ט . 6-5 , א . מהו העונש לשופך דמים על פי פסוקים אלה ? ב . בפסוק 5 אלוהים הוא המעניש את שופך הדם , ובפסוק 6 האדם הוא המעניש . בססו טענה זאת על הכתוב . ג . פסוק 6 בנוי באופן כיאסטי , המבטא רעיון של "מידה כנגד מידה . " באילו אמצעים - תוכניים וסגנוניים - מתבטא העיקרון של "מידה כנגד מידה" בפסוק ? 6 . 2 חז " ל מדגישים את ערכיותו המוחלטת של כל אדם : " לפיכך נברא יחידי , ללמדך שכל המאבד נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם ומלואו" ( משנה , סנהדרין , ד , ה ) וכן : "אדם אחד שקול כנגד מעשה בראשית כולו " . ( אבות דרבי נתן נוסח א , פרק ל"א ) א . כיצד לומדים חז " ל על ערך חיי האדם מתיאור בריאת האדם בבראשית ב ? ב . כיצד בא רעיון זה לידי ביטוי בבראשית ט : 5 , . 3 עיינו בשמות כא 21-20 , ו . 26- כן עיינו בשני סעיפים מן החוק החתי : סעיף : 2 "אם מישהו הורג נעבד ] או אמה בקטטה , הוא יביאו לקבורה וייתן שני ראשי איש או אישה נעבד או אמה ] ואת ביתו ייתן כערבון " . סעיף : 4 "אם מישהו מכה עבד או שפחה והוא [ העבד ] מת , מכיוון שידו שגתה , יביא אותו ונפש [ עבד ] אחת יתן ואת ביתו יתן כערבון " . חוקר המקרא מ '' ד קאסוטו אומר על הביטוי "נקם ינקם " כי זהו חידוש חשוב שחידשה התורה . מהו , לדעתכם , החידוש שקאסוטו מצביע עליו , לאור מה שאנו למדים מהחוק החיתי ומה שידוע לנו על מעמד העבד ככלל ? A עיינו בשמות כא . 25-22 , במקרה שהאישה לא מתה , אך נפגעה , הכתוב קובע קנס כספי שייקבע על ידי הבעל . א . מדוע , לדעתכם , אין הכתוב קובע קנס כספי קבוע ? ב . הבעל מציג את דרישתו לפני בית הדין . איזה מצב רוצה החוק למנוע בדרישה זאת ? ג . על פי פסוקים אלה - כלפי מי נעשתה העברה , ומדוע ? . 5 עיינו בשמות כא . 25-22 , עיינו גם בסעיפים הבאים מתוך חוקי המזרח הקדום : חוקי חמורבי , סעיפים '' : 211-209 וכי יכה איש בת איש נאחר ) ויצאו ילדיה , עשרה שקלים כסף תחת ילדיה ישלם . ואם מתה האישה ההיא , מות תמות בת המכה . במקרה של אחד האדם ( אדם ממעמד נמוך ) - עבור הילדים חמישה שקלים ישלם , ואם מתה האישה , מחצית מנה כסף ישלם " . חוקי החיתים , סעיף : 17 "איש כי יגרום לאישה חופשית שתפיל , אם בחודש העשירי היה , עשרה שקלים כסף יתן , אם בחודש החמישי היה , כסף חמישה שקלים יתן ואת אחוזתו ישעבד כערבון " .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר