דיני רצח

עמוד:108

חוקי המקרא והטאליו ( מידה כנגד מידה ) בעולם העתיק רווחה שיטת ענישה המכונה במשפט הרומי "טאליו , " ובלשוננו : "מידה כנגד מידה . " על פי גישה זאת , יש לפגוע באדם שפגע באדם אחר בדיוק באופן שבו הוא פגע בחברו . מהי הגישה של חוקי המקרא לענישה ! האם חוקי המקרא מקבלים את הגישה הכללית של " מידה כנגד מידה , " שרווחה במזרח הקדום ? האם חוקי המקרא מקבלים גישה זאת בנוסח החמור שלה , המחייב פגיעה פיזית במי שפגע , או בנוסח המרוכך שלה , המחייב תשלום ממוני ! עיינו בשמות כא 26-20 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד . ( פסוקים אלה מתארים כמה מקרים שבהם אדם פוגע באדם אחר , והמחוקק מבחין בהם בין פגיעה בעבדים לבין פגיעה באדם בן-חורין . א . מהו הדין במקרה של פגיעה בעבדי בססו את תשובתכם על הכתוב ) . התייחסו למקרה שבו העבד שייך לפוגע , ולמקרה שבו העבד שייך לאדם אחר ( . ב . על פי פסוקים אלה , מהו הדין במקרה של פגיעה באדם שאינו עבד ? בססו את תשובתכם על הכתוב . ג . יש הטוענים שהחוק המקראי מבוסס על מקרים שהובאו לפני בתי דין מקומיים או על סיפורים שהסתובבו בקרב העם . בססו טענה זאת על פי הפסוקים שלפנינו . ד . על פי פסוקים אלה , האס לדעתכם המחוקק מקבל את העיקרון של מידה כנגד מידה ? נמקו . ה . עיינו בחוקים שלפניכם , הלקוחים מחוקי החיתים : " סעיף : 1 "אם מישהו הורג [ איש ] או אישה בקטטה , הוא יביא 1 לקבורה , וייתן ארבעה ראשי איש או אישה , ואת ביתו ייתן כערבון " . סעיף : 2 "אם מישהו הורג נעבד ] או אמה בקטטה , הוא יביאו לקבורה וייתן שני ראשי איש או אישה , ואת ביתו ייתן כערבון " . מהו דין רצח עבד ומהו דין רצח אדם בן-חורין על פי חוקי החיתים ? ו . יש הטוענים כי בחוק החיתי - בניגוד לחוק המקראי - אין הבחנה עקרונית בין פגיעה בעבד ופגיעה בבן-חורין , אלא הבדל כמותי בלבד . האם אתם מסכימים עם טענה זאת ? נמקו . נראה כי המחוקק בפסוקים אלה ובמקורות מקראיים אחרים קיבל את העיקרון של מידה כנגד מידה : אדם העוקר עין לאדם אחר , ייענש בכך שגם עינו תיעקר . המחוקק מקבל אפשרות של פיצוי רק במקרה שבו מדובר בעבד , הנתפס כרכוש , או כשמדובר בפגיעה כבעלי-חיים . ? חוקי החיתים - האימפריה החיתית שכנה באזור טורקיה של , wn 1 ובימיה הגדולים התפשטה גם לכיוון ארץ ישראל . בתחילת המאה ה20- נחשפה בחפירות ארכאולוגיות עיר הבירה החיתית ובה אלפי לוחות סין כתובים , ביניהם גם לוחות הכוללים חוקים . וראו גם בנ 0 פרו המושגים שבסוף הספר . ביאורים שמות כא : : 20 בשבט - במקל . יום א 1 'ומים יעכ DI mvn p'rn - 7 > או יומיים . פםוק : 22 בפללים - כיסוי קשה . יש המפרשים ; על פי הכרעת הדיינים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר