דיני רצח

עמוד:103

עיינו בישעיה כו 21 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( כקקל ע > פי פ 17 לק nr אח . ההשקפה שלפיה דמם של הנרצחים אינו נספג באדמה . ההשקפה הרווחת במקרא היא כי דם הנרצח נותר מפעפע , והגישה החברתית לנושא הרצח במקרא ובתרבויות המזרח הקדום מונחית במידה רבה על ידי השקפה זאת . השאלה ששאלו את עצמן החברות הקדומות הייתה : כיצד "מרגיעים" את דם הנרצח ? מעשה הרצח פגע באיזון הקיים בעולם , ועתה יש למצוא דרך להשיב את המצב לקדמותו . אפשר להצביע על שלוש גישות להתמודדות עם בעיה זאת בתרבויות הקדומות : . 1 גאולת דם - השבת האיזון לעולם באמצעות פגיעה במי שביצע את הרצח , או פגיעה בקרובים אליו . האיזון שהופר היה איזון בין מחנות , ואם מחנה אחד נפגע יש לפגוע גם במחנה היריב כדי שהאיזון ישוב לקדמותו . . 2 פיצוי - השבת האיזון באמצעות קבלת תחליף לאדם שנרצח . המחנה שנפגע איבד משהו מנכסיו , והוא מקבל פיצוי היכול לשמש תחליף למה שאיבד . . 3 פולחן - השבת האיזון באמצעות פולחן דתי . כשאדם נרצח - האיזון הדתי בעולם נפגע , ויש לפתור את הבעיה בעזרת כלים פולחניים . גישות אלה איפיינו חברות שונות בעולם . לפעמים פעלו הגישות זו לצד זו באותה החברה , ולפעמים אימצו החברות רק אחת מהגישות . כיצד התייחסו ספרי המקרא לגישות אלה ! כדי להשיב על השאלה יש לזכור שהטקסט המקראי אינו טקסט אחיד שחובר בידי מחבר אחד בזמן מסוים , אלא הוא כולל מיגוון של חיבורים , המביאים עימם קולות שונים . • : / j m'VVj ? / A לפקד ע 1 ן ישב האךץ ו ^ ליו - להזכיר את והנוא תו ^ ב 1 הארץ . וגלתה הארץ את דמיה - הדם הםפו-ג באדמה "חשף , יתגלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר