חוקי עבד ואמה

עמוד:100

עעד שלישי : שאלות לתרגול . 1 עיינו בשמות כא , 11-1 , והתמקדו כעיקר בפסוקים . 6-1 הקטע עוסק בחוקים הנוגעים לשחרור עבד ואמה . החוקים מנוסחים כמשפטי תנאי : "אם ... אז . '' ... א . כאיזה עבד עוסקים הפסוקים , 6-1 וכמה זמן עליו לעבוד על פי פסוק ? 2 ב . לדין העבד הבסיסי נוספים כמה חוקי משנה הנוגעים לשחרור העבד . ציינו מה הם ארבעת חוקי המשנה הנזכרים בפסוקים , 6-3 ומה הדין בכל אחד מהמקרים האלה ? . 2 עיינו בשמות כא . 11-7 , על פי פסוק , 7 שחרור האמה שונה משחרור העבד . המחוקק מונה שלושה מקרים שבהם האמה משתחררת . כל אחד מהמקרים מנוסח במבנה של משפט תנאי : "אם ... אז . " ... ציינו מה הם שלושת המקרים . . 3 עיינו בויקרא כה . 46-39 , א . פסוקים 42-39 עוסקים בהעסקה של עובד מקרב בני ישראל . בססו טענה זאת על ביטוי מהפסוקים . כ . מהו האיסור שמציג המחוקק בפסוק ? 39 ג . מהו הנימוק לאיסור זה , כפי שהוא מופיע בפסוק ? 42 על פי פסוקים אלה , מתי משתחרר עובד מבני ישראל ? . 4 עיינו בויקרא כה . 46-44 , בפסוקים אלה המחוקק מבחין בין העסקה של שני סוגי עובדים : עובדים מעם ישראל לעומת עובדים מעמים אחרים . במה שונים תנאי ההעסקה של שני סוגי העובדים ? . 5 עיינו בדברים טו . 18-12 , א . על פי פסוק , 12 מתי משתחרר עבד עברי ? ב . על מי חל חוק זה ? בססו את תשובתכם על הכתוב . . 6 עיינו בדברים טו . 15-14 , בפסוקים אלה נוסף תנאי שיש למלאו בעת שחרור העבד . א . מהו תנאי זה ? ב . מהו הנימוק שמציג המחוקק לתנאי זה ; . 7 עיינו בדברים טו . 18-14 , א . מהו המקרה שבו עוסקים פסוקים , 17-16 ומה הדין במקרה זה ? ב . בפסוק 18 המחוקק מתמודד עם קושי של האדון לקבל את הרעיון של שחרור העבד באופן כללי . מה הם שני הנימוקים שמביא המחוקק כדי לשכנע את האדון לקבל את החוק הזה ? . 8 עיינו כ.- שמות כא ; 11-1 , דברים טו . 18-14 , א . ציינו שלושה הבדלים בין שני מקורות אלה בדיני העבד . בססו את דבריכם על הכתוב . ב . כיצד אפשר להסביר הבדלים אלה ? . 9 א . עיינו בדברים יב . 14-11 , הסבירו כיצד פסוקים אלה משקפים את תפיסת ספר דברים , שיש לרכז את הפולחן כמקום אחד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר