חוקי עבד ואמה

עמוד:89

לפניכם כמה פסקאות מהלכות עבדים כפי שניסרו אותן הרמב " ם" בספר ההלכה " משנה תורה . " דברי הרמב"ם מבוססים על דברי חז"ל בתלמוד : " כל עבד עברי , אסור לעבוד בו בפרך . ואיזו היא עבודת פרך --זו עבודה שאין לה קצבה [ שאינה מוגבית , [ או עבודה שאינו עריך לה , אלא תהיה מחשבתו להעבידו בלבד שלא ייבטל " , , " מכאן אמרו חכמים שלא יאמר לו עדור תחת הגפנים עד שאבוא , שהרי לא נתן קצבה ; אלא יאמר לו עדור עד שעה פלונית , או עד מקום פלוני " . " וכן לא יאמר לו חפור מקום זה , והוא אינו צריך לו . ואפילו להחם לו כוס של חמין או להצן [ לקרר ] לו , והוא אינו צריך לו - אסור , ועובר עליו בלא תעשה : שנאמר ' לא תרךה בו בפרך ן " [ ... " כל עבד עברי - אסור לישראל שקנהו להעבידו בדברים בתים שהם מיוחדים לעשיית העבדים , כגון שיוליך אחריו כליו [ בגדיו ] לבית המרחץ , או יחלוץ לו מנעליו : שנאמר 'לא תעבוד בו , עבודת עבד " . ' " כל עבד עברי או אמה עברייה - חייב האדון להשוותן אליו במאכל ובמשקה בכסות [ ביגוד ] ובמדור [ בדיור , [ שנאמר 'כי טוב לו עימך ( דברים טו / 7 NWr , a , ד > , ד , אתה אוכל פת נקייה [ ליחם משובח ] והוא אוכל פת קיבר [ לחם פשוט , [ אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש , אתה ישן על גבי מוכין [ מצע רך ] והוא ישן על גבי התבן , אתה דר בכרך [ בעיר ] והוא דר בכפר או אתה בכפר והוא בכרך - שנאמר 'ויצא מעימך ( ויקרא כה , מא . 1 מכאן אמרו כל הקונה עבד עברי , כקונה אדון לעצמו " . " וחייב לנהוג בו מנהג אחווה , שנאמר 'ובאחיכם בני ישראל איש באחיו' ( משנה תורה לרמב"ם , הלכות עבדים , פרק א , הלכות ו-ט ) א . ציינו על פי הלכות אלה שלושה מאפיינים של חיי העבדות שיש להימנע מהם , לדעת חז " ל . ב . למרות שההלכות עצמן אינן מופיעות במקרא , הרמב"ם מרבה לצטט פסוקים מהמקרא שלדעתו מהווים בסיס לכמה מההלכות . עיינו בחוקי העבד בשמות כא ; 11-1 , בדברים טו ; 18-12 , בויקרא כה , 46-39 , וציינו מה מקור של כל ההלכות במקרא . ג . האם לדעתכם הלכות אלה נובעות מהמקורות שהרמב"ם מצטט ? נמקו . ויקרא כה : : 39 pic ; מוך - "קלע למצוקה . בדרך כלל , מצוקה כלכלית . : 40 pic שנח . היבל - שנת החמישים , הבאה לאחר שבע שמיסות ( לאחר שבעה מחזורים של שבע שנים . ( ? ו מב"ם , ר' משה בן מימון - ( 1204-1138 ) מחשובי ההוגים היהודים בכל הזמנים . וראו גם בנםפרו המושגים שבסוף הםפר . ביאורים דף הפתיחה m oer c , "u מתוך כתב יד r wtcn בדו ום צרפת בסאה ה4- ו . האיורים והקישוטים לכתב היד נוספו לו בסאה ה 1 5- באיטליה " ספר המדע" הוא הספר הראיון מתוך 14 ספרי "יד החזקה" - חיבורו ההלכתי של הרמב"ם , הסכו > ה גם en rur תורה . " ספרו של הרמב"ם הוא בין ספרי ההלכה היחידים טעסקו בעבדות ^

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר