חוקי עבד ואמה

עמוד:88

y'tn והסתירות בחוקי העבד הרעיון שהציעו חוקרי המקרא נשמע פשוט מאוד , אולם הוא נוסח לראשונה רק במאה ה . 18- זאת , בין השאר , מאחר שהוא עומד בניגוד גמור לעיקרי היהדות ולתפיסת המקרא של זרמים חשובים בנצרות . בנוסף לכך , הטקסט המקראי עצמו "אומר על עצמו " שהוא טקסט אחיד . אף אחד לא מודיע לנו ברצף הכתוב "שימו לב , אנחנו עוברים עכשיו למקור כוהני של התורה . נשוב בעוד שלוש שורות " . כיצד מתמודדים עם סתירות אלה פרשנים שאינם מוכנים לקבל את האפשרות שהתורה מורכבת מכמה מקורות ? חז"ל , שלא יכלו לקבל תפיסה כזאת , היו חייבים להתמודד עם הבעיה , שכן הם אלה שיצרו את ספרות ההלכה אשר התייחסה אל חוקי התורה כאל מיקשה אחת וניסתה לפרט את דברי התורה להנחיות ברורות . להשקפתם יש במקרה שלפנינו דילמה קשה : למה מתכוונת התורה ? מה מצווה אותנו ה ' לעשות ? האם עבד משתחרר בתום שבע שנים , או כתום היובל ? האם קיים הבדל בין דיני עבד לבין דיני שפחה ? האם העבד מקבל מענק או לא ? חז"ל אינם מתארים במפורש את הדרך שבה שקלו והחליטו לפתור את הבעיה , אולם אפשר לשחזר שיקולים אלה כשמתבוננים בתוצאות , בהלכות שנפסקו . נראה כי חז " ל בדקו קודם כול את מגמות החוק ככל המקורות . בחוק שלפנינו - בכל המקורות יש מגמה של צמצום העבדות והקלה על חיי העבד , ולכן הם צירפו את כל החוקים זה לזה כך שתנאי העבדות יגיעו למצב הנוח ביותר לעבד . לפניכם חמש הלכות של חז"ל הנוגעות לעבד : - עבד עובד שש שנים ומשתחרר בשנה השביעית . - אם במהלך שש השנים האלה הגיעה שנת היובל , העבד יוצא לחופשי . - עבד שרצעו את אוזנו לאחר שביקש להישאר עבד לעולם , משתחרר בשנת היובל . - אישה אינה יכולה למכור את עצמה לעבדות . - אישה שנמכרה לעבדות משתחררת אחרי שש שנים , כמו עבד . עיינו בחוקי העבד בשמות כא ; 11-1 , בדברים טו ; 18-12 , בויקרא כה . 46-39 , ציינו כנוגע לכל אחת מן ההלכות : א . עם איזו סתירה ההלכה מתמודדת ? ב . כיצד ההלכה פותרת את הסתירה - האם היא מקבלת את אחת הדעות , או מציעה דעה מפשרת ? ג . מהו , לדעתכם , השיקול שהנחה את חז " ל בהחלטתם ? ביאורים שמות כא : 7 IOD - D'n ^ Nri : 6 pic זה מצטרף לכמה מקומות נוספים במקרא , שבהם פירוש המילה "אלוהים " אינו האל אלא בית הדין . סוק : 8 לא ( ל ry > ! 1 - n על פי הקרי ( מסורת הקריאה : ( האדון אשר יעד אותה להינשא לו . והפךה - יגרום לה להיפדות c כלומר , יסייע במציאת פודה ( קרוב משפחה ) שישחרר אותה על ידי תשלום הכסף שבו נקנתה , ובניכוי שנות עבודתה . כמשפט הבטת - לפי הנוהג בכל בנות ישראל , ולפיו זכויותיה של שפחה שיו-עדה לנישואים הן בזכויותיה של כל אישה בת חורין . שארה - מזונותיה . כסותה - בגדיה . ענתה - קיום יחסי מין , או אספקה של שמן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר