חוקי עבד ואמה

עמוד:86

עיינו בשמות כא : 6-1 , על פי פסוקים אלה אפשר להבין שרק לעבד ישראלי יש זכויות מיוחדות . הסבירו . מצבו של העבד שאינו ישראלי על פי חוקי שמות ודברים אינו ברור לגמרי . האם בכל התחומים העבד הזה שונה מהעבד הישראלי ? הקובץ היחיד המתנסח כבירור כתחום זה הוא הקובץ בויקרא , הקובע נחרצות שאפשר לךדות ולשעבד עבדים שאינם ישראלים . גישה כזאת , המבדילה באופן חד בין ישראלים לנוכרים , אופיינית לחוקי הכהונה שבספר ויקרא . חוקים אלה מבדילים באופן ברור בין ישראלים ללא-ישראלים ; ובתוך הישראלים - בין בני שבט לוי לבין השאה ובתוך שבט לוי - בין הכוהנים לבין סתם אנשים משבט לוי . על פי ספר ויקרא , הכוהנים ניצבים בראש הסולם . גישה זאת היא אחת הסיבות לכך שחוקרים סבורים שמחברי הספר הזה היו כוהנים . על פי עולם הערכים של ימינו - תפיסה המפלה בין אנשים בגלל מוצאם השבטי והלאומי היא אינה מוסרית . ואולם באקלים התרבותי שבו נוצרו חוקים אלה , גישה זאת לא הייתה חריגה . בני עמים אחרים , הנוכרים , לא נתפסו כשווים לבני העם השולט . החידוש האמיתי של ספר ויקרא אינו בגישתו המפלה לא-ישראלים , אלא בתפיסתו הנחרצת נגד שיעבוד עבדים מבני ישראל . עיינו בדברי הימים ב , כח : 11-8 א . הסבירו במה הגישה לעבדות בפסוקים אלה דומה לגישה של ספר ויקרא . ב . האם לדעתכם כיום , בחברה שאנו חיים בה , חל שינוי אמיתי בתחום האפליה בין אנשים מעם ישראל לאנשים מעמים אחרים ? נמקו . ביאורים דברי הימים ב , כח : ו חמת ה' - כע 0 ו של האל . כע 0 האל על יהודה הביא לכישלון שלהם במלחמה ולניצחון ישראל . בזעף עד לשמים הגיע - בכעם ובאכזריות רבה . אשמות - חסאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר