חוקי עבד ואמה

עמוד:82

כיצד אפשר להסביר את הסתירות ? לשאלת הסתירות בין המקורות המקראיים ניתנו תשובות רבות . נציג שתי גישות השונות זו מזו שוני עקרוני . הגישה המחקרית שמייצגים רוב חוקרי המקרא סוברת כי החוקים בכל אחד מהספרים חוברו בידי חוגים שונים בעלי השקפות שונות , במקומות שונים ואולי גם בתקופות שונות . הגישה האחרת , גישת המסורת , סוברת כי כל אחד מספרי החוקים מבטא היבט אחר של החוק השלם . לדעת מייסד מחקר המקרא המודרני , יו-ליוס ולהאוזן " , לסתירות בין המקורות השונים העוסקים בעבד יש הסבר היסטורי . לדעתו , חוקים אלה לא חוברו בתקופת הנדודים במדבר , כפי שהתורה מעידה על עצמה , אלא מאוחר הרבה יותר , בתקופת המלוכה . כל אחד מהמקורות מבטא שלב אחר בהתפתחות החוק הישראלי . . 1 נקודת המוצא : המקור הקדום כיותר הוא החוק המופיע כספר שמות . חוק זה נוצר במאה התשיעית לפני הספירה וקבע כי עבד משתחרר בשנה השביעית , אך הוא יכול לבחור להישאר עבד לכל ימי חייו . . 11 המהפכה : במאה השביעית לפני הספירה התרחשה מהפכה דתית . רוח רעננה של רעיונות חדשים החלה לנשב בחלל העולם הישראלי . הרעיונות החדשים מצאו את ביטוים בחוקים שבספר דברים . הכיוון החדש שהביאו עימם מחברי ספר דברים כלל קירבה גדולה לטבע ולחקלאות , אמונה גדולה באדם , במצפונו ובכוח הבחירה שלו , ואמונה בכך שהפולחן צריך להיות מרוכז במקום אחד מרכזי . . 111 ההתפכחות : כמו אידאולוגיות רבות בסגנון זה , גם את הגישה שהביאו אנשי המאה השביעית היה קשה ליישם בחיי היום-יום . ובמאה השישית-חמישית לפני הספירה קמה חבורת אנשים חדשה , שעיצבה מחדש את חוקי העבד . בחלק מהתחומים חבורה זאת חזרה לחוק המקורי שבספר שמות , ובעניינים אחרים היא המשיכה את דרכם של המהפכנים כני המאה השביעית . כיצד אפשר לבסס את התיאור הזה על הכתוב ! ? ולהאוזן ' , וליוס - ( 1918-1844 ) תאולוג נוצרי פרו 000 נ 0 י nu בגרמניה . נחשב לחוקר המרכזי בקרב מייסדיו של מחקר המקרא המודרני . וראו גם בנספח המושגים שבסוף ח 0 פר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר