חוקי עבד ואמה

עמוד:80

0 א . עיינו בשמות ו : 8-6 , בססו על הכתוב את דברי גרינברג שעם השחרור ממצרים העם נכנס לשיעבוד חדש - שיעבוד לה . ' ב . הסבירו כיצד התפיסה שלפיה בני ישראל משועבדים לה' יכולה להסביר את ההסתייגות של חוקי המקרא מהעבדות . ג . עיינו בויקרא כה . 42 , בססו על פסוק זה את הטענה ששיעבוד לבן אדם סותר את השיעבוד לה . ' לדעת גרינברג , השיעבוד לה ' מהווה באופן מפתיע בסיס לחירות אמיתית ולא שיעבוד , מעין עבדות , לבני אנוש : [ ... ]" היעוד להיות עובדי ה' חייב חסימת כמה אפיקי התנהגות בפני בני ישראל . אך הוא הדין בקבלת כל יעוד . חברה השואפת לסדר ולצדק חייבת להטיל מגבלות על חירויות פרטיה . אדם או ציבור השואפים להשיג מטרה נעלה חייבים לרכז את המרץ ולמקד את הרוח בהשגת המטרה " [ ... ] ( שם , עמי ( 96-95 £ א . מדוע דווקא השיעבוד מוביל לחירות , לדעת גרינברג ? ב . לפניכם דרשה מהמשנה על לוחות הברית : [ ... ]" ואומר ( שמות לב n ' nSrn' or , מעשה אלהים המה , ןהמכתב מכתב אלהים הוא , חדות על הלחת , אל תקרא 'חרות' אלא 'חרות , ' שאין לך בן הרין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה " . ( מסכת אבות , פרק ו , משנה ב ) כיצד מחזקים דברי המשנה את דבריו של גרינברג ? סיכום ביניים בעולם העתיק , העבדות הייתה חלק מהסדר החברתי , ובתקופות מסוימות כל המערכת הכלכלית נשענה על העבדות . בעולם העתיק התייחסו אל העבד כאל חפץ שקונים ומוכרים , ולא כאל בן אנוש רגיל . עיון במקורות המקראיים הרבים בנושא מביא למסקנה מאלפת : אין בספרי המקרא עדות לעבדות מו ^ ןת , לבני אדם שבגלל מוצאם נידונים להיות עבדים . אין במקרא "עבד על פי הטבע" בנוסח הרומי , ולא wardum בנוסח המסופוטמי . כל בני האדם שווים על פי טבעם , והעבדות במקרא היא תוצאה טראגית של נסיבות זמניות . כל החוקים העוסקים בעבדות במקרא מסדירים זכויות ואמצעי שחרור של העבד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר