חוקי עבד ואמה

עמוד:79

• ? £ < רציעת האוזן בחוקי המזרח הקרוס נועדה לסימון העבד . בחוקי המקרא הרציעה היא טקס משפיל , המסמל את שינוי המעמד של העבד מעבד זמני לעבד עולם . לפניכם קטע מהתלמוד הירושלמי , העוסק ברציעה ; [ ... ]" שאלו התלמידים את רבן יוחנן בן זכאי מה ראה העבד הזה לירצע באזנו יותר מכל איבריו אמר להן אוזן ששמעה מהר סיני ( שמות כ ) לא יהיה לך אלהים אחרים על פני ופירקה מעליה עול מלכות שמים וקיבלה עליה עול בשר ודם אוזן ששמעה לפני הר סיני ( ויקרא כה ) כי לי בני ישראל עבדים והלך זה וקנה אדון אחר לפיכך תבוא האוזן ותירצע לפי שלא שמר מה ששמעה אזנו " . ( תלמוד ירושלמי , מסכת קידושין , פא , הב ) א . מדוע רוצעים את האוזן , לדעת רבי יוחנן ? ב . כיצד דבריו יכולים לסייע לדברי אברבנאל ? בין חוקי המקרא , חוקי העבד תופסים מקום נרחב יחסית . התופעה המאלפת הנוגעת לחוקים אלה היא שכולם עוסקים בתנאים לשחרור העבד או בזכויות המגיעות לו . העבדות אינה עוד נושא בספר החוקים המקראי , אלא היא נושא מרכזי וטעון כספרות המקרא . המאורע המכונן שבו הפך ישראל לעם הוא יציאת מצרים , השחרור מבית עבדים . על פי החוק המקראי החג שבו נפתחת השנה הוא חג הפסח , המציין את היציאה מעבדות לחירות . התודעה שעם ישראל התחיל כעם של עבדים מלווה רבים מחוקי המקרא " . תעודת הזהות" שה' מציג היא של אל שהוציא את בני ישראל מארץ מצרים , מבית עבדים . חוקים רבים מקושרים באופנים שונים לחוויה המעצבת של העבדות . העם שעונה בעבדות קשה שנים רבות נתבע לרגישות מיוחדת בכל הקשור לעבדות ולעבדים , על רקע המודעות הגדולה לקשיי העבדות . חוקר המקרא משה גרינברג סבור כי שחרור בני ישראל מעבדות מצרים על ידי ה ' הוא תנאי לכך שבני ישראל יהיו לעבדיו של " פרשת החירות העיקרית במקרא מוצגת בהיקף לאומי - יציאת מצרים . והנה כבר בראשית בשורת גאולת מצרים שבפי האל טמון יסודו של שעבוד חדש " ... ( מ ' גרינברג , על המקרא ועל היהדות , עמ י ( 85 בני ישראל בונים ערים לפרעה איור ל"עבדים היינו לפרעה במצרים , " ... מתוך הגדת ברצלונה , כתב-יד מצפון ספרד , אמצע המאה ה 4 נ . בתמונה : בני ישראל מתוארים כבנאים של ג 1 ירה אירופית : בתחתית התמונה - יוצרים את הלבנים ; במרכז - מעלים את הלבנים לבית ! בונים אותו ; מימין - המצרים מפקחים על הנעשה . המאייר בחר לתאר את המצרים רכובים על סוסים , סמל של שררה השייך לחיים באירופה של ימי הביניים ; בראש התמונה - סצנה ובה האנשה של בעלי חיים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר