חוקי עבד ואמה

עמוד:78

סיכום ביניים על פי מקורות אלה , אדם מן השורה יכול להפוך לעבד בכמה מקרים : - אדם יכול למכור את עצמו לעבדות כדי להחזיר חובות לנושיו . - לעתים אדם עשוי להימכר על ידי הציבור לעבדות אם נתפס בגנבה ואין באפשרותו לעמוד בגובה העונש הכספי המוטל עליו . - למלך יש כוח לכפות על אזרחיו להיות לעבדים . - אדם עלול ליפול בשבי ולהפוך לעבד ) . דרך זאת של השתעבדות הייתה תוצאה של כורח הנסיבות , אך נראה שגם כאשר הייתה מתיחות בין ממלכות ישראל ויהודה , שיעבוד של אדם מבני ישראל בכוח נתפס כמעשה שלא ייעשה ( . עבדי הם , ולא עבדים לעבדים עד כה התבוננו בתופעת העבדות מנקודת מבט מוסרית כללית . מנקודת המבט הזאת יש הסתייגות מהעבדות מפני שהיא כרוכה בניצול ובשיעבוד של בני אדם . להתנגדות המקראית לעבדות יש היבט נוסף , לאומי-דתי . חוקי העבד בשמות כא פותחים את אסופת החוקים האזרחיים והפליליים הראשונה בספר שמות , ובעצם במקרא כולו . החוק הראשון בספר החוקים המקראי הוא חוק שחרור העבד . תופעה זאת עוררה תמיהה אצל כמה מהפרשנים . אברבנאל " , בפירושו לספר שמות , שואל : " למה התחילה התורה בזכרון [ באזכור ] המשפטים מהעבד העברי . כי אין ספק שלא היה בדרך מקרה ולא כפי ההזדמן , כי אם לסכה j * לדעת אברבנאל , יש סיבה לפתיחת אסופת החוק הראשונה בדיני עבד עברי : " מפני שהוא יוצא מדבור 'אנכי יי' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים' , [ ... ] שהוא הדבור הראשון ששמעו בסיני , יסוד והקדמה לכל שאר הדבורים . ומפני שהקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים , זכה בהם להיות עבדיו . ולכן לא היה ראוי שישתעבדו אלו באלו , וכמו שנאמר : [ ... ] 'עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים ' . ולכן בזכרון המשפטים האלה זכר ראשונה משפט העבד עברי , שלא ישתעבד לאדונו [ ... 1 אלא לשש שנים בלבד " [ ... ] ( פירוש התורה לרבינו יצחק אברבנאל , שמות כא ) א . מדוע , לדעת אברבנאל , ספר החוקים המקראי נפתח בחוקי העבד דווקא ? ב . עיינו בשמות כ -1 , הסבירו כיצד פסוק זה מחזק את דברי אברבנאל . ג . עיינו בשמות א : 14-13 , ציינו מהי המילה המנחה בפסוקים אלה . ד . הסבירו כיצד החזרה על מילה זאת מחזקת את דברי אברבנאל . ? אברבנאל דון יצחק - ( 1 508 -1 437 ) פרש / מקרא , הוגה דעות ומדינאי . וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר