הגנה וסעד לחלשים

עמוד:71

. 5 עיינו בדברים כד : 13-12 , א . מה המשותף לכתוב בדברים ולחוק בשמות כב ? 26-25 , ב . מה מוסיף הכתוב בדברים על הכתוב בשמות ? ג . במה תוספת זאת יכולה לחזק את הדעה כי החוק שלפנינו הוא חוק מוסרי ולא חובה משפטית ? ד . על פי חוק חמורבי 241 אסור לקחת שור כמשכון , והעובר על איסור זה נקנס שליש מנה . במה דומה ובמה שונה החוק בחוקי חמורבי מהחוק המקראי בנושא זה . . 6 מדינת הרווחה המודרנית אינה רואה את ערך הדאגה לחלש כחובה אישית של כל אדם , אלא כחובה כוללת של החברה כולה , כלומר , של המדינה אשר באמצעות מנגנון המיסוי מחלקת את המשאבים לנזקקים , לפי צורכיהם . בניגוד למדינת הרווחה המודרנית - החוק המקראי מטיל חובה אישית על כל אדם ואדם לדאוג לחלשים שבחברה . הביאו שלוש דוגמאות מחוקי המקרא לביסוס טענה זאת . עעד רביעי : בדיקת תשובות בדקו את תשובותיכם בהתאם לתשובון שבנספח ההכנה לבגרות , בסוף הספר . צעד חמישי : תרגול מסכם לאחר שתסיימו את ארבעת הצעדים הראשונים ככל פרקי הספר , בצעו את התרגול המסכם שבנספח ההכנה לבגרות , בסוף הספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר