הגנה וסעד לחלשים

עמוד:65

קטע : 1 מגדיר המעשרות השלם עיון בכתובים המקראיים העוסקים במעשר הוא חוויה מבלבלת . כל אחד מהמקורות מתאר באופן שונה את הנסיבות שבהן המעשר ניתן ואת מי שאמור לקבל אותו . לפי מקורות מסוימים המעשר מוקדש לה , ' לפי מקורות אחרים הוא ניתן לכוהנים או ללויים , ואילו לפי ספר דברים הוא נאכל גם על ידי הבעלים וניתן גם לגר , ליתום ולאלמנה . גם לגבי זמן מתן המעשר מועלות כמה אפשרויות : יש מקורות שבהם נראה שלא נקבעו פרקי זמן קבועים למתן המעשר , ולפי מקורות אחרים הוא ניתן פעם בשנה או אחת לשלוש שנים . איך אפשר להסביר את הדרכים המגוונות למתן המעשרות ? חוקרי המקרא טענו שההבדלים בין המקורות הנוגעים למעשר נובעים משינויים היסטוריים - בכל תקופה נהגו בתחום זה באופן אחר . חז"ל , לעומת זאת , הסבירו כי ההבדלים נובעים מכך שיש כמה סוגי מעשר . כיצז * התפתח דץ המעשר ! בין חוקרי המקרא יש גישות שונות בנוגע לשאלה זאת . אחת ההצעות היא שבמקור המעשר לא היה מס קבוע החל על כל אדם אלא מתנה שאדם מעניק לאל , מעין נדר . כך יעקב הבורח מפני עשו אחיו נודר נדר שייתן לה' מעשר מכל רכושו : כשאנחנו בוחרים לתת למישהו חפץ במתנה , אנחנו מביעים בכך רגש של הכרת תודה . החפץ הניתן אמור להעביר באופן כלשהו את הרגש הזה , ולכן הוא הופך לחפץ מיוחד . עד לפני כמה דקות היה מדובר בחפץ רגיל , יום-יומי , ועכשיו הוא הפך לחפץ מיוחד המביע את רגשותינו . התהליך הזה שעובר על המתנה שלנו הופך את המתנה לדבר מיוחד . לא סתם עוד חפץ אלא חפץ יוצא דופן . גם המתנה שהעניק האדם לאל בימי קדם קיבלה מטען מיוחד , עוד לפני שניתנה . סל הפירות , חבילת התבואה או הכבשה מהעדר , חדלו מלהיות דברים יום-יומיים והפכו להיות דברים מיוחדים , המכונים בשפת הדת " קדושים . " הקדושה חלה על הדברים מרגע שהוחלט על נתינתם , עוד לפני נתינתם בפועל . משום כך , אל דברים שהוקדשו במעשרות היה יחס מיוחד : מה שהוקדש כמעשר הוגדר כ " קודש לה . '" אם אדם הקדיש , למשל , סל ובו 10 תאנים , תאנים אלה הפכו לתאנים מיוחדות , מקודשות . ואם במקרה אותו אדם היה רוצה לאכול בעצמו את התאנים , היה עליו להקדיש משהו השווה כערכו ל12- תאנים . התוספת של חמישית הערך שהיה עליו להוסיף הדגישה שאי אפשר להמיר סתם כך תאנים מקודשות בחפץ רגיל . כיצד אפשר לתת מתנה לאל בפועל ? אפשר להעלות אותה לקורבן ואפשר להעניק אותה לבני אדם הנתפסים בעינינו כנציגים של האל או כמשרתיו . ואכן , במשך הזמן ניתן המעשר למשרתי הקודש - הלויים והכוהנים . ויקרא כז : : ; ואם גאל יגאל איש ממעשרו - אם האדם פודה את המעשר שלו וממיר אותו בכסף . חמשית ! יסף עליו - עליו להוסיף חמישית על הערך של המעשר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר