הגנה וסעד לחלשים

עמוד:64

הלל הזקן " , מראשוני התנאים , שהוטרד ממצוקה זאת , החליט לתקן תקנה נועזת : על פי התקנה של הלל המלווה היה יכול לפנות לבית הדין לפני השמיטה ולמסור לבית הדין שטר המכונה פרוזבול , שבו הוא פירט את חובותיו . בכך הוא למעשה מסר את החובות לבית הדין , והפך אותם לחובות מיוחדים שדין השמיטה לא חל עליהם ; ( ג ) ^ רוזבול , אינו משמט . זה אחד מן הךברים שהתקין הלל הזקן , כשראה שנמנעו העם מלהלוות זה את זה ועוביין על מה שכתוב בתורה ( דברים ף ו השמר לןל פן יהיה דבר עם לבבן : בליעל וגו , ' התקין הלל פרוזבול : ( ד ) זהו גופו של פרוזבול , מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני הדינים שבמקום פלוני , שכל חוב שיש לי , שאגבנו כל זמן שאךצה . והדינים חותםין למטה , או העלים ( משנה שביעית פרק י משניות ג-ד ) עיינו בדברים טו . 11-1 , א . התקנה של הלל הזקן פוגעת בצו אחד בתורה כדי להגן על צו אחר . באיזה צו התקנה פוגעת ועל איזה צו היא מגינה ? כססו את תשובתכם על הכתוב . ב . מדוע לדעתכם בחר הלל להגן על צו זה ולא על הצו האחר ? סיכום על פי דברים טו , אחת לשבע שנים יש לקיים שמיטת כספים . שמיטת הכספים מבטלת את כל החובות ומשחררת את העבדים . שמיטה זאת מתקשרת לשמיטה החקלאית המתוארת בספר ויקרא ובספר שמות . נראה כי שתי שמיטות אלה מבוססות על הרעיון שהרכוש בעולם שייך לה , ' ואין להשתעבד לבני אדם מעבר לפרק זמן קצוב . בימי נחמיה כראשית ימי הבית השני היה קושי לבצע חוק זה , ונחמיה חתם על אמנה מיוחדת שבמסגרתה הוכרזה מעין שמיטת חובות . בסוף ימי הבית השני הבחין הלל הזקן שהעם נמנע מלהלוות כספים ותיקן את תקנת הפרוזבול המאפשרת , בהליך מינהלי , למנוע מהשמיטה לחול על חובות מסוימים . ? הלל הזקן - תנא ( מחכמי המשנה , ( בן המאה ה-ו לספירה . וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר . איכר ומלווה הכספים היהודי - תחריט עץ מתוך "קיקרו ^ אופיציה , " אוגסבורג , בוואריה . 1531 , מעל לתמונה מופיע הכיתוב : "אני מבקש מכם , יהודים , לעזור לי בכסף או בזהובים , ואמרו לי מה המחיר שבו אותי מחייבים " . החוק המקראי אוסר להלוות בריבית לאדם מבני ישראל , אך מתיר להלוות בריבית לנוכרי - אדם רואינו סבני ישראל ואינו מתושבי הארץ שאינם ישראלים , המכונים "גרים , " אלא אדם מארץ אחרת יש המסבירים כי הנוכרי שבפסוקים אלה מגיע לארץ למג 1 רות מסחר , ולכן , במסגרת התקשרות כזאת , המחוקק מתיר הלוואה בריבית . גם הנצרות אוסרו ! הלוואה בריבית , וכך נוצר מצב שבימי הביניים באירופה היהודים , שהיה סותר להם להלוות בריבית לנוכרים , התפרנסו מהלוואה בריבית לנוצרים , שלא יכלו להלוות זה לזה . המצב שבו יהודי בן המיעוט הופך את הנוצרי בן הרוב לתלוי בו , הגביר תופעות אנשג 1 ימיות שונות . ביטוי לא מחמיא של היהודי כמלווה בריבית מצוי ביצירות אמנות רבות של התרבות הנוצרית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר