הגנה וסעד לחלשים

עמוד:62

לא קשה לתאר את ההקלה שחשו בוודאי אותם אנשים שזעקו את זעקתם לפני נחמיה . אותם אנשים ששיעבדו את כל רכושם , מכרו את ילדיהם לעבדות ובקושי הצליחו למצוא מזון , קיבלו הזדמנות לפתוח דף חדש . ברגע אחד נמחקו כל החובות , והילדים המשועבדים שוחררו . הקריאה של נחמיה למחיקת החובות לא הייתה רעיון מקורי שלו אלא חידוש של רעיון המעוגן כחוק במקראי - הרעיון של שמיטת הכספים . £ עיינו בנחמיה י 32 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( א . פסוק זה הוא חלק מהתקנות באמנה שנתקבלה מימי נחמיה ואילך . מה הן שתי ההתחייבויות שהעם מתחייב לקיים על פי פסוק זה ? ב . בססו על פסוק זה את הטענה שהיהודים הכירו כנראה את חוק שמיטת הכספים בימי נחמיה . העובדה שהיה צורך בתקנה מיוחדת של נחמיה לשמיטת החובות ולחתימת אמנה שתבטיח את קיום השמיטה , מלמדת שלא היה פשוט לקיים חוק זה . ואכן , עיון בחוק מלמד כי זהו חוק בעל ראייה רחבה של תמיכה ועזרה לחלשים , אך תובעני מאוד מבחינה כלכלית . עיינו בדברים טו 11-1 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( בפסוקים אלה מתוארת שמיטת הכספים . השמיטה , החלה באופן מחזורי בכל שבע שנים , חלה על כל "מ $ ל משה ידו" - כל מי שתובע חוב מאדם אחר . א " . את הנכרי תגש" - יש הסבורים כי פירוש המילה " נוכרי" הוא "סוחר . " לפי פירוש זה , כיצד אפשר להסביר מדוע לא חלה שמיטת החובות על הנוכרי ? כ . מהו הנימוק לחוק ) ? היעזרו בפסוק . ( 4 ג . פסוקים 6-5 יוצרים קשר בין התנהגות הפרט לגורל האומה . במה מתבטא קשר זה ? ביאורים נחמיה י : פסוק : 32 המ ; 7 ח 1 ת - סחורות . שבר - מזון . ןנטש את השנה השביעית - נקיים את שמיטת הקרקע בשנה השביעית . ומשא כל יד - החובות . דברים טו : פסוק : 2 שמ \ ט כל בעל משה ; דו אשר ישר , ברעהו - כל מלווה התובע את חובו מרעהו יניח , ישמוט , ידו ממנו ויתן לחוב להתבטל . לא יגש - לא ידרוש את השבת ההלוואה . פסוק : 4 אפס אבל . פסוק : 6 וההבנות גוים רבים - תלווה להם בעבוט , תמורת ערבון ; תוכל להלוות להם ולא תצנורך ללוות מהם . נרומיה פעל באופן נמרץ להקלה על השכבות החלשות בר / ברר , בכך שהוביל התימה על אמנה המקילה על הלהיבו . בצד פעילות 1 r פעל נחמיה גם לשיקום הפיזי והרוחני של יהודה . בין השאר שיקם את חומת העיר . בתמונה : "ואצאה 5 שער הגיא לילה" ( נחמיה ב : ( 1 3 . נחמיה מ " 0 ר בחומות ירושלים - ציור מאת גוסםב דורה ? ( 1883- 1832 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר