הגנה וסעד לחלשים

עמוד:61

ז , שמיטת כספים באמצע המאה החמישית לפני הספירה הגיע לארץ ישראל נחמיה בן חכליה , מושל יהודי מטעם השלטון הפרסי , שהיה ממניחי היסוד לתקומת היהודים ששבו לארץ ישראל אחרי גלות בכל . נחמיה מתאר כגוף ראשון כמה מהתלאות שעבר בניסיון לשקם את החברה היהודית הענייה ששכנה בארץ ישראל . רבים מהשבים מבבל לארץ מצאו יהודים אחרים יושבים על אדמותיהם . רבות מהאדמות היו לרכוש המלך , המיסים ששולמו לשלטונות היו כבדים , ופעולותיו של נחמיה לשיקום חומת ירושלים תרמו גם הן לקשיים כלכליים גדולים ולהזנחת העבודה בשדה . זעקת העם לא איחרה לבוא -. רבים מתושבי יהודה המתקשים להתקיים לוו כספים מאחיהם ומשכנו את שדותיהם , את רכושם ואת ילדיהם , כדי שיוכלו לאכול ולשלם את מיסי המלך הכבדים . דברי העם מעוררים את זעמו של נחמיה . הוא מכנס את מנהיגי העם ומבקר אותם על כך שהם לוחצים את אחיהם בהלוואותיהם ומביאים אותם למצב נואש . £ עיינו בנחמיה ה 13-9 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( א . מהי הדוגמה האישית שנותן נחמיה על פי פסוקים אלה ? ב . מהי הרפורמה שעושה נחמיה ? על מה היא חלה ? ג . איזה מעשה סמלי עושה נחמיה , ומה הוא רוצה לבטא באמצעות המעשה ? ד . כיצד מבטיח נחמיה שההתחייבות של מנהיגי העם תישמר ( על פי פסוק ?( 12 ביאורים נחמיה ה : פסוק : 9 ביךאת אלהינו תלכו - תתנהגו כירא ה י . מרוךפת הג 1 ים - כדי שהגויים לא יחרפו , ימתחו ביקורת על החברה היהודית . פסוק : 10 המשא - תביעת החוב או המשכון . פסוק : 13 רוצני נעךתי - נחמיה ניער את קצה בגדו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר