הגנה וסעד לחלשים

עמוד:56

עיינו במגילת רות ב 17-4 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( א . בועז מעניק לרות זכויות החורגות מעבר למה שהחוק המקראי דורש . על פי המידע שכבר צברתם על מתנות העניים , ציינו מה הן הזכויות הנוספות שרות מקבלת מבועז . ב . היחס המיוחד של בועז , בעליו של השדה , אל רות , מביא לידי כך שרות מצליחה לאסוף יבול רב . בססו טענה זאת על הכתוב . עיינו במגילת רות ב 23-18 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( מהו ההסבר של נעמי ליחס המיוחד שרות מקבלת מבועז ? על פי רות ב - מה הן הסכנות שארבו לאישה שרצתה להיעזר במתנות העניים ? ביאורים רות ב : פסוק : 5 הנצב על הקוצרים - מפקח על הע 1 בדים בקציר . פסוק : 7 בעמךים - בין אלומות השיבולים . זה שבתה הבית מעס - פ 0 וק קשה ולא מובן . רבי ישעיהו די 0 ראני מפרש שכוונת הפםוק היא שרות כמעס שלא ישבה בבית אלא התרוצצה בשדות כדי להשיג מזון לנעמי . פסוק : 8 לא תעבוךי מזה וכה תךבקין עם נערתי - אל תעברי לשדה אחר אלא הישארי עם 1 ער 1 ת הקוצרות בשדה שלי . פסוק : 9 עיניך בשךה - הסתכלי בשדה . לבלתי נגעך - שלא "געו בך . וצמת - כאשר תה" צמאה . ' & J : 14 piDD הלם - קרבי לכאן . ויצבם לה קלי - הכין לה גרגירים קלויים באש . פסוק : 15 ולא תכלימוה - לא תביישו אותה . פסוק : 16 של : rt"a ? לה מן הצבתים - הפילו- במתכוון שיבולים מן האלומות שבידיכם כדי שתוכל ללקסן . פסוק : 17 ותחבס - הבסה על השיבולים על מנת להפריד את הגרגירים מהקליפות . איפה - מידת נפח לחומרים יבשים , השווה כנראה ל40- ליסר בערך . פסוק : 20 מגאלנו הוא - בועז הוא קרוב משפחה שחלה עליו חובת גאולת שדה המשפחה , כלומר קניית השדה מידי בעליו הנוכחיים כדי להשיבו למשפחה . £ " רות ובועז , " רישום משנת 1922 של הצייר . אורי . הצייר מתאר את פגישתם הראשונה של רות ובועז . רות כורעת ברך ומלקטת שיבולים , ובועז מצביע עליה בשתי ידיו . לידו עומד האחראי על הקוצרים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר