הגנה וסעד לחלשים

עמוד:55

חז '' ל כינו את מתנות העניים הקשורות להפרשת יבול חקלאי בעודו בשדה בשמות ל 7 ןט , שכחה ופאול : - לקט - השיבולים הנושרות מן האלומות במהלך האיסוף בשדה ומושארות במקום בשביל העניים , שיוכלו לבוא וללקטן . - שכחה - עומרים שנשכחו בשדה ולא שבים לאסוף אותם אלא משאירים אותם שם לטובת העניים . - פאה - פינה בחלקת האדמה , שהחקלאי נמנע מלקצור או לבצור את היבול המצוי בה והיא מושארת לעניים . להבדיל משתי הפעולות הראשונות , שהן תוצאה של שכחה מצד החקלאי - הפעולה המכונה "פאה" נעשית ביוזמה מכוונת מצד החקלאי . 0 ^ 1 עיינו שוב כדברים כד 22-17 , ( ראו שאלה , ( 16 וכן עיינו בויקרא יט 10-9 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( / 7 / על מה בכתוב ביססו חז"ל את ההגדרות לקט , פאה ושכחה ? האופן שבו עוצבו החוקים המאפשרים לעניים ללקט תבואה ופרי שלא נאספו על ידי הבעלים יצר מצב שבו העניים באו במגע תכוף עם החקלאים . מגע כזה יכול ליצור באופן טבעי יחסים מורכבים בין העני הבא ללקט ובין החקלאי העסוק בעבודתו . מבט על המורכבו-ת של יחסים מעין אלה מספקת מגילת רות . המגילה מביאה את סיפורה של משפחה אמידה מבית לחם המהגרת למואב בתקופת רעב . אבימלך , אבי המשפחה , ושני בניו , מתים בזה אחר זה , ונעמי אשתו נותרת לבדה . מלווה ברות , אחת מכלותיה המואביות , היא שבה לבית לחם , ענייה וחסרת כול . רות , הכלה הנאמנה , היא גם אלמנה וגם גרה , ולפיכך היא מצויה בתחתית הסולם החברתי של התקופה . המפנה במעמדה מתחיל דווקא כאשר היא מנסה להיעזר כמתנות העניים המוכרות לנו מחוקי המקרא . עיינו במגילת רות ב 3-1 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( באיזו מתנת עניים מנסה רות להיעזר ? בססו את תשובתכם על הכתוב . ביאורים ויקרא יט : פסוק : 9 לא תכלה פאת שדף לקצר - אל תקצור את השדה לגמרי אלא השאר פאה ( קצה שדה ) לא קצו-רה . לקט קצירף - השיבולים הבודדות שנופלות על האדמה בשעת הקציר . פסוק : 10 ופרט כךמף - הגרגירים הבודדים שנשרו מתוך האשכולות במהלך בציר הענבים . j / ys 7 אתם - תשאיר אותם בשדה . רות ב : פסוק : 1 מ י ידע לאישה - מכר , קרוב משפחה מצד האיש שלה , בעלה . גב 1 ר חיל - עשיר ונכבד . פס . ק : 2 אחר אשר י ' אמצא י י י חן בעיני -,אחרי הקוצר שאמצא | n בע , פס 1 ק נ ^ nj ^ n ; -par crrr ךה T לבעז ו במקרה באה לחלקת . ryaVunTOn

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר