הגנה וסעד לחלשים

עמוד:50

עיינו במקורות שלפניכם ; מלכים ב , ד : 2-1 , ישעיה י : 2 , מה אפשר ללמוד מהפסוקים האלה על גורלם של האלמנות והיתומים ? לצד הגרים , היתומים והאלמנות , אנו מוצאים בכמה מהמקורות דמות נוספת - הלוי . במבט ראשון נוכחותו של הלוי ברשימה הזאת מפתיעה . באופן טבעי אנחנו מצפים שבחברה שבה הפולחן הדתי תופס מקום חשוב , הלוי המשרת במקדש ייהנה ממעמד חברתי גבוה וממצב כלכלי משופר . £ עיינו בבמדבר יח 24-21 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( א . מה תפקידם של הלויים על פי פסוקים אלה ? ב . ממה הם מתפרנסים , ומה הם מפסידים בתמורה לפרנסה זאת ! על פי המסופר בכמה מספרי התורה הובטחו נחלות , שטחי אדמה בארץ , לכל שבטי ישראל מלבד כני שבט לוי . הלויים חיו בקרב השבטים האחרים , לעתים בערים מיוחדות ולעתים במקומות היישוב של שאר השבטים . הם התפרנסו כנראה ממעשרות ומזכויות דומות , שהגיעו להם מתוקף עבודתם הפולחנית . עובדת היותם חסרי נחלה הפכה אותם לפגיעים מבחינה כלכלית , ובמשך הזמן החמיר כנראה מצבם . ההחמרה חלה בעקבות מהפכה בתפיסת הפולחן בישראל : תחילה הוקרבו הקורבנות במקדשים מקומיים שהיו פזורים בכל רחבי הארץ , אך עם השנים התחוללה מהפכה דתית המכונה "ריכוז הפולחן , " ובעקבותיה הותר ביאורים מלכים ב , ד : פסוק : 2 אסוף שמן - כלי שמן קנון . במדבר יה : פסוק : 21 נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבדתם - כתחליף לנחלה , ובתמורה לעבודתם בקודש , הלוויים מקבלים כל עונה מעשרות - עשירית מן הגידולים החקלאיים של בני ישראל . פסוק : 22 לשאת חםא למות - אסור לאיש מבני ישראל להיכנס לאוהל מועד . העונש על חסא זה הוא מוות . פסוק : 23 ןהם ישאו עונם רוקת עולם לדרתיכם - הלו"ם אחראים לכך שבני ישראל לא "כנסו לאוהל מועד . אם יתרשלו הלו"ם במלאכת השמירה - הם " ענשו , ולא בני ישראל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר