הגנה וסעד לחלשים

עמוד:48

ימי דוד ושלמה , שבהם שימשו הגרים כעובדים בעבודות פיזיות קשות , אולי אף בכפייה , היו גם ימים שבהם נפתחו לפני אוכלוסיית הגרים אפשרויות שונות . חוקר המקרא א ' רופא" מציין כי העובדה שדוד שימש בצעירותו כראש גדוד הביאה אותו לקרב אנשים לא על פי מוצאם אלא לפי כישוריהם . וכך , כאשר הומלך דוד על ישראל ויהודה הוא המשיך בדרכו המדינית , כלומר גייס לשילטונו כל אדם שהיה יכול לתרום לשגשוג הממלכה . £ עיינו במקורות שלפניכם : שמואל ב , כג 8 ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( שמואל ב , כג : 39-37 א . מאילו עמים הגיעו הגיבורים שהעסיק דוד ? ב . במה עסקו העובדים הזרים בממלכתו של דוד ? ג . לפי מקורות אלה , מהי מידת האמון שניתנה כעובדים הזרים ? מה עשויה להיות הסיבה לכך ? יש הטוענים שאפשר ללמוד מספר יחזקאל כי דור הבנים של הגר נטמע בעם והופך להיות אזרח שווה זכויות , כולל קבלת נחלה . עיינו ביחזקאל מז 23-21 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( בססו טענה זאת על פי הפסוקים מיחזקאל . ? רופא , אלכסנדר - חוקר מקרא . מלמד מקרא באוניברםיסאות בארץ וברוו"ל מאז שנת . 1 959 תחומי עיסוקו העיקריים במקרא הם תולדות הספרות והאמונה , ביקורת הנוסח ופירושו . ביאורים שמואל ב , כג : פסוק : 8 ישב בשבת תחכמני - על פי מקבילות בדברי הימים ונוסח הפסוק בתרגום השבעים . נראה כי מדובר בשם שהשתבש - ישבעל בן חכמונ , מפקד בכיר בצבאו של דוד . ראש השלש - ראש השלישים , כלומר אחראי על המפקדים רמי הדרג . על שמנה מאות חלל בפעם אחד - אחראי על הריגת 800 מחיילי האויב בקרב אחד . יחזקאל מז : £ סוק : 22 וה ^ ה תפלו- אותה בנחלה - חלוקת הארץ לנחלות בימי יהושע נעשתה על ידי הפלת גורל . הביטוי " להפיל נחלה " נשאר הביטוי המקראי ל '' לחלק נחלה , " גם כאשר לא היה שימוש בגורל לצורך החלוקה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר