הגנה וסעד לחלשים

עמוד:47

הגר בחברה המקראית הגרים מוזכרים לא מעט בספרי המקרא . האס הזרות של הגר באה לידי ביטוי רק בעובדה שלא הייתה לו נחלה ? האם בתחומים אחרים היה הגר יכול להתערות בחברה הישראלית ? לשאלה זאת אין תשובה אחת , שכן ספרי המקרא מבטאים השקפות שונות , שנוצרו בדורות שונים . אחד המקורות המעניינים לבירור שאלת התערותם של הגרים כחברה הישראלית הוא מצוות ברית המילה הניתנת לאברהם בספר בראשית . במשך השנים הפכה ברית המילה לאחד הסממנים המובהקים של הזהות היהודית , אך האם הגרים היו יכולים או צריכים גם הם למלא אחר מצוות ברית המילה ? ) עיינו בבראשית יז 14-9 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( א . מי מחויב בברית המילה על פי פסוק ? 12 כ . האם לדעתכם פסוק זה מלמד שניתנה לגרים ההזדמנות להתערות בחברה הישראלית ? עוד מקור הנוגע לסממן זהות ישראלי מובהק הוא חוקת הפסח . החוק העוסק בחגיגת קורבן הפסח מתאר סוגים שונים של אנשים בחברה הישראלית הקדומה , שלא כולם הורשו להשתתף בחגיגה . £ עיינו בשמות יב 49-43 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( א . על פי החוק המובא בפסוקים אלה מי רשאי להשתתף בחגיגת קורבן הפסח ? ומי אינו רשאי להשתתף בה ? ב . באיזה תנאי יכול הגר להצטרף לחגיגת קורבן הפסח ? ביאורים בראשית : 7 " פסוק : 12 יליד בית - בן לעבד שנולד בבית האדון . ומקנת כסף - עבד שנקנה בכםף . שמות יב : פסוק : 44 ומלתה אתו - עשה לו ברית מילה . פסוק : 48 ערל - אדם שאינו נימול . במקורות הסקרא"ם הדנים בחג הפסח \ un \ D הצו לשיתוף הגרים בקורבן 1 ci" \ i כסו בני ישראל , כן גם הגרים מצווים לאכול כקברו הפסח בליל הרוג בקהילות ישראל פסק קיומו של סקס קורבן הפסה עם חורבן הבית השני , אך הוא ממשיך להתקיים בעדה השומרונית עד היום . בתמונה : ראש משפחה שומרונית בוחר כבשה לטקס קורבן הפסח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר