הגנה וסעד לחלשים

עמוד:45

^ J | עיינו בויקרא יט 34-33 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד ;( מה מקור הכינוי "גר " על פי פסוק זה ? חוויית הגרות היא חלק מהביוגרפיה של עם ישראל , החל באבות האומה , אשר ראו עצמם גרים במשך רוב ימי חייהם . עיינו בבראשית כג ; 42 , שמות ב 22-15 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( א . היכן ראו עצמם אבות האומה כגרים , ומדוע ? ב . מה אפשר ללמוד ממקורות אלה על מעמדם ועל זכויותיהם של הגרים בתקופת המקרא ? בעולם של תקופת המקרא - הנחלה , פיסת האדמה השייכת לאדם , הייתה משאב חשוב ביותר . הנחלה הייתה מקור פרנסה חשוב , שכן החברה הקדומה הייתה חברה חקלאית , ומי שהיה בעל נחלה היה יכול להיזון מן היבולים שהצמיח בנחלתו או למכור אותם ולרכוש מצרכים אחרים . לא פחות מכך הייתה הנחלה מקור לזהות . הנחלה הייתה קרויה בשמו של בעליה , ובמותו הוא היה מוריש אותה לצאצאיו . בבעלותו של הגר , האדם שעקר ממקום אחד ועבר לגור כמקום חדש , באופן טבעי לא הייתה נחלה . כתרבויות מסוימות , גם אם לגר הייתה אפשרות כלכלית לרכוש פיסת אדמה , חוקי השבט או הממלכה אסרו זאת עליו . שמות ב . ! ס : 16 , 7 / ותךלנה - שאבו מים . הךהסים - ובקתות המים , מעין חפירות שהצאן שותים מהן מים . : 2 ואי - ! - והיכן הוא ? פסוק \*\ : 21 אל - הסכים . ביאורים ויקרא יט : פסוק : 33 לא - it c אין לנהוג כלפי הגר בחוסר הגינות , במרמה . חז"ל הגדירו שני סוגים של הונאה : הונאת ממון - לרמות אדם בעניינים כספיים , והונאת דברים - לצער אדם בדברים פוגעים . בראשית כג : 5 סוק : 42 בני חת - בני העם החיתי . ממלכת החיתים שכנה צפונית לכנען ( באזור צפון סוריה ומרכז סוריה . ( לפי הכתוב , תושבי חברון היו ממוצא חיתי . המשא ומתן שמנהל אברהם עם בני חת חושן 1 הלק מהמורכבות במעמדו של הגר באן ץ נוכרייה , שאינו רשאי להחזיק בקרקעות . זרו ; הכתוב במקרא נקברו במערת המכפלה שבעיר חברון שלושת האבות - אברהם , י \ חק ויעקב , וכן שלוש מהאימהות - שרה , רבקה ולאה ( רחל נקברה בבית לחם . ( לפי חז"ל נקברו במתחם דמויות מקראיות נוספות , כמו אדם וחווה . המבנה שבתמונה הוקם בימי הורדו , 0 בתקופת הבית השני , במקום שבו - על פי המסורת - שוכנת מערת המכפלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר