הגנה וסעד לחלשים

עמוד:44

א . מיהו גר ? עיים זרות / יצחק לאור אני חי בין אנשים שלא שונאים אותי לא אוהבים אותי לא יודעים אפלושאני לןים . אני עובר על פניהם , למשל בבקר ברחוב אני אומר לעצמי בשקט אני אבל הם לא שומעים אותי כמו האיש שכחכח לידי . הם הולכים בדךכם מהר לא קולטים אפלו מלה אחת שלי אולי הברה אחת כחכוח בגרון . לרגע אני רועד : " כמו חוט של עשב בבקר עם הרוח" אני מצין בפי-וט ליתר בטחון ואני תועה ברחובות העיר הזאת [ ... ] [ ... ] לומד לומר מוךה אני שככה אני רואה ולא 10 מדבר ולא נשמע אוהב ולא נאהב אפלו מרחם ולא מרחם . ואף על פי כן אין לי { חמה ואף על פי כן אינני מוחל על העלבון ובקצה הךחובות במקום שבו עיפו גופי נפשי מהמךפא המענה הזה אני מבקש ממשות אחת לכתב מנין אני בא ולאן אני הולך ולעץמי אני נותן דין וחשבון ( י י לאור , שיריס , 1992-1974 עמ' ( 183 יצחק לאור מתאר בשירו תחושות של זרות , ניכור ובדידות . אלה תחושות המוכרות לכל אחד מאיתנו במידה כזו או אחרת , אך תמיד נמצא סביבנו אנשים שהזרות והניכור הם המאפיינים העיקריים של נוכחותם בחברה . אנשים אלה , שאינם שייכים למקום שהם חיים בו , הם לעתים תכופות אנשים שאינם מבני המקום . אנשים שהגיעו אליו ממקום אחר - מקום שנהוגים בו שפה ותרבות אחרים . בתקופת המקרא היה מקומם של מהגרים כאלה בחברה קשה עוד יותר , מפני שחוקי החברה הקשו על האדם הזר לצבור רכוש ומעמד חברתי . המקרא עוסק רבות באדם העוזב את כפרו או את שבטו בגלל מלחמה , רעב או מצוקה אחרת , ומחפש מפלט ממצוקותיו ומגורים במקום אחר , גם אם במקום זה זכויותיו האזרחיות , הדתיות והכלכליות , מוגבלות מאוד . בלשון המקרא אדם כזה מכונה "גר . " כיום המושג "גר " משמעותו : אדם העובר תהליך גיור - תהליך שבסופו הוא הופך ליהודי על פי ההלכה . את המשמעות הזאת קיבל המושג "גר" בדורות מאוחרים יותר . בתקופת המקרא הייתה , כאמור , משמעות הביטוי : אדם זר המתגורר בינינו אך שייך למקום אחר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר