כיבוד אב ואם

עמוד:42

צעד ראשון : הטקסט המקראי קראו פעם אחת את שמות כ ; 18-1 , ויקרא יט ; 18-1 דברים כא . 21-18 , צעד שני : סיכום בין חוקי המקרא אנו מוצאים כמה מקומות שבהם מנוסחים חוקים העוסקים באופן שבו ילדים צריכים לנהוג בהוריהם : חוק בן סורר ומורה , הצו לכבד את ההורים בעשרת הדיברות , והמקבילה לצו זה בויקרא יט . העובדה שהחוק המקראי מגדיר חובות כאלה היא ייחודית . בדרך כלל ספרי חוק אינם עוסקים כתחום כזה , שהוא קשה כל כך לאכיפה ולהתערבות . בעשרת הדיברות , ההוראה לגבי היחס להורים כתובה בניסוח קצר וכללי - "כבד את אביך ואת אמך . " ניסוח זה אינו כולל הוראה מעשית מסוימת וברורה . חוקר המקרא מ' וינפלד טוען , כי דווקא בעשרת הדיברות יש לפועל "כ . ב . ד" משמעות שונה מהמשמעויות המקובלות היום . לדעתו , פועל זה נגזר מהתואר "כבד . " כלומר הצו "לכבד , " הוא צו להעמיס כובד על הכתפיים , לקבל עול . וינפלד מבסס את דבריו בין השאר על כך שהמקבילה האכדית לפועל "כבד " היא השורש , KUBBUTU שמובנו "לקבל מרות , " או "לציית להוראות ההורים . " צו דומה מצוי בויקרא יט , 3 , שם המחוקק מצווה : "איש אביו ואימו תיראו . " האם הביטוי "יךאה" מצווה על מערכת יחסים שונה מזו שהביטוי "כבוד" מצווה עליה ? אפשר לפרש שלשני הביטויים יש משמעות שונה , כאשר לביטוי "יךאה " משמעות של סוג של פחד מההורים ; ואפשר לפרש שלשני הביטויים יש משמעות של ציות להורים . הצבת החובה לכבד את ההורים במסגרת עשרת הדיברות מלמדת על החשיבות הגדולה של צו זה במסגרת חוקי התורה . באוסף החוקים שבויקרא יט מוצבת החובה ליראת ההורים אף לפני החובה ליראת האל עצמו . צו החוק לכבד את ההורים חל על הבן גם כלפי האב וגם כלפי האם . מאפיין זה של החוק המקראי שונה מחוקים אחרים , ומלמד על מקומה החשוב של האם בחינוך הילדים . צעד שלישי : nbm לתרגול . 1 עיינו בשמות כ . 13-1 , אפשר לחלק את עשרת הדיברות לשני תחומים : - צווים העוסקים ביחסים שבין בני אדם ; - צווים העוסקים ביחסים שבין אדם לאלוהים . יש הטוענים , כי הצו לכיבוד ההורים נוגע לשני התחומים . בססו טענה זאת על הכתוב . . 2 עיינו בשמות כ . 13-1 , רק על קיומו של אחד מהדיברות מובטח שכר . א . מהו הדיבר , ומה השכר המובטח למי שמקיים אותו ! ב . מה אפשר ללמוד על מעמדו של הצו הזה מכך שרק לגביו מובטח שכרי צעד רביעי : בדיקת תשובות בדקו את תשובותיכם בהתאם לתשובון שבנספח ההכנה לבגרות , בסוף הספר . צעד חמישי : תרגול מסכם לאחר שתסיימו את ארבעת הצעדים הראשונים ככל פרקי הספר , בצעו את התרגול המסכם שבנספח ההכנה לבגרות , בסוף הספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר