כיבוד אב ואם

עמוד:37

הורים ואלוהים בעשרת הדיברות עיינו בעשרת הדיברות בשמות כ . 17-1 , אפשר לחלק את עשרת הדיברות לשתי קבוצות . האחת עוסקת בתחום שכין אדם לאלוהיו ( בין האדם למקום , ( והאחרת עוסקת בתחום שבין בני האדם לבין עצמם ( בין אדם לחברו . ( א . ציינו אילו דיברות שייכים לכל אחת מהקבוצות . ב . היכן ממוקמת מצוות כיבוד ההורים ? ג . עיינו בדברי פילון האלכסנדרוני : " מסתבר שטבע ההורים הוא על הגבול שבין ההוויה בת-האלמוות ובת-התמותה : בת-תמותה - בשל קרבתם לבני-אדם ולשאר בעלי-החיים , מהיות גופם בן-חלוף,- בת-אלמוות - בשל הירמותם בהולדה לאלוהים מוליד היקום " . ( פילון האלכסנדרוני - כתבים , כרך שני , עמ י ( 206 מה פילון לומד מהמיקום של מצוות כיבוד הורים בתוך עשרת הדיברות ? כפי שראינו , קיימת הקבלה בין עשרת הדיברות ובין החוקים בויקרא יט . 12-1 , א . עיינו בויקרא יט . 12-1 , אילו הוראות בפרק זה מזכירות את החוקים בשמות כ ? 18-1 , ב . מהו מיקומו של החוק העוסק ביחס להורים ברצף החוקים שבויקרא יט , ומה מיקומו ברצף החוקים שבעשרת הדיברות ? ג . עיינו בדבריה של נחמה ליבוביץ" ( בעקבות ד י דוד צבי הופמן : ( " " עשרת הדיברות פותחים במורא שמים ( בכל המובנים ) ומשם יורדים אל כיבוד הורים שגב הם שותפים לקדוש-ברוך-הוא בהבאת האדם לעולם . ואילו אצלנו [ בויקרא יט ] כאמור הסדר הוא הפוך : אם-אב-ה' ( במצוות שמירת שבת . ( שם הסידור שיטתי-עקרוני , כאן - חינוכי " . ( נחמה ליבוביץ , עיונים חדשים בספר ייקרא , עמ י ( 223 מדוע , לדעת נחמה ליבוביץ , יש הבדל במיקומו של חוק ההורים ב2- המקורות . אמרו חז '' ל : " גדול היא כיבוד אב ואם שהעדיפו הקדוש ברוך הוא יותר מכבודו" ( תלמוד ירושלמי , מסכת פאה , דף ג , ע " ב פרק א הלכה א . ( א . מהי ההשקפה שמציג התלמוד הירושלמי ? ב . בססו את דברי התלמוד על פי ויקרא יט . 3 , סיכום הצבת החובה לכבד את ההורים במסגרת עשרת הדיברות מלמדת על החשיבות הרבה של צו זה בין חוקי התורה . באוסף החוקים שבויקרא יט מוצבת החובה ליראת ההורים אף לפני החובה ליראת האל . חוק כיבוד ההורים כולל את כיבוד האב והאם גם יחד . במאפיין זה החוק המקראי שונה מאסופות חוק אחרות בעבר ובהווה , והוא מלמד על חשיבותה של האם בחינוך הילדים . ? פילון האלכסנךרונ 20 ) 1 לפנה " ס 50 - לספירה ) - פילוסוף יהודי הלניסס , יליד אלכסנדריה ובמצרים . וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר . ? ליבוביץ , נחמה ( 1997-1905 ) - מחנכת וחוקרת מקרא . וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר . ? רד"ץ הופמן , הרב דוד צבי הופמן ( גרמניה - ( 1 921-1843 , רב וחוקר המקרא והתלמוד . וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר