כיבוד אב ואם

עמוד:36

עיינו במשלי א : 9-8 , כיצד מדגישה התקבולת שבפסוקים אלה את ראיית האם והאב כשקולים זה לזה ? עיינו במקורות שלפניכם ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( שמות כ : 12 , ויקרא יט . J , גם בעשרת הדיברות וגם באוסף החוקים שבויקרא יט מופיעים האם והאב זה לצד זה . אולם יש הבדל בין מקורות אלה כסדר הופעת האם והאב . א . עיינו בדברי רש " י לויקרא יט : 3 , " אמו ואביו ת י ר א ו . כאן הקדים אם לאב לפי שגלוי לפניו שהבן ירא את אביו יותר מאמו , ובכבוד [ בעשרת הדיברות ] הקדים אב לאם לפי שגלוי לפניו שהבן מכבד את אמו יותר מאביו , מפני שמשדלתו בדברים " . הסבירו מדוע לדעת רש"י יש שוני בסדר הופעת האב והאם בשני המקורות . ב . האם אתם מקבלים את האבחנה של רש"י לגבי השוני ביחסו של הילד לאביו ולאמו ! גישה זאת של החוק המקראי חריגה על רקע חוקי התקופה . במקורות אחרים מהמזרח הקדום העוסקים ביחס להורים - האם אינה מוזכרת בדרך כלל כחוק . חוקר המקרא י' פליישמן מציע הסבר לתופעה : " שוויוניות זו בין האב לאם משקפת את התפיסה הבסיסית בישראל , כי אב ואם ביחס לילדיהם הם בבחינת 'שניים שהם אחד' / ... / להשוואת האם לאב בעניין זה חשיבות מיוחדת , לאור המבנה הפטריארכלי של בית האב בישראל הקיים בכל תקופת המקרא . עובדה זו מצביעה על חשיבות האם בתוך בית האב ועל חיוניות שיתוף הפעולה בין ההורים , בעיקר בנוגע לילדיהם " . ( י ' פליישמן , הורים וילדים במשפטי המזרח הקדום ובמשפט המקרא , עמ ' ( 254-253

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר