כיבוד אב ואם

עמוד:33

עד מתי ימשיכו הורינו להשפיע עלינו ? הפסיכולוגיה המודרנית מייחסת משקל רב להורים ולמערכת היחסים של הילד איתם . על פי פרויד" וממשיכיו , התנהגות ההורים והאופן שבו הם מטפלים בילדם בשנות הילדות הראשונות הם המפתח החשוב ביותר להבנת נפשו של הילד כאדם בוגר . גם כשאנחנו הופכים לאנשים זקנים מאוד , ההסבר להתנהגויות שלנו נעוץ לפעמים בשאלה עד כמה ליטפו אותנו ההורים ( שמתו מזמן בשיבה טובה ) בילדותנו . וכך , בעצם , לעולם איננו יכולים להשתחרר מנוכחותם של ההורים בחיינו . גם על פי עשרת הדיברות הורינו ממשיכים לעצב את חיינו שנים רבות לאחר מותם . אולם במקרא המקור להשפעה זאת שונה מאוד מזה שבפסיכולוגיה המודרנית . עיינו בשמות כ : 5 , א . על פי פסוק זה , כיצד יכולה התנהגות ההורים להשפיע על צאצאיהם גם שנים רבות לאחר מות ההורים ? ב . מדוע קשה לקבל את הרעיון שלפיו הילד נענש על חטאי אבותיו ( גמול לדורות ?( ג . גם בספרי המקרא אנו מוצאים סימנים לכך שלא כולם קיבלו את הרעיון הזה . עיינו ביחזקאל יח 20-5 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד . ( כיצד אפשר לראות בפסוקים אלה הסתייגות מהחוק המופיע בשמות כ ? 5 , עיינו בשמות כ = 12 , הסבירו על פי פסוק זה כיצד מערכת היחסים בין ההורים לילדים יכולה להשפיע על חיי הילדים גם שנים רבות לאחר מות ההורים . מדוע כיבוד ההורים מבטיח אריכות ימים דווקא ולא , למשל , זכייה בפיס ! חוקר המקרא מ " ד קאסוטו" רואה בגמול זה את העיקרון של "מידה כנגד מידה : " אם תכבד את מי שהיה מקור חייך , תזכה שיאריכו ימי חייך בעולם . במילים אחרות , מי שמאריך לחיות ומכבד את מי שנתן לו חיים - יזכה לחיים ארוכים . גם אברבנאל מזהה כאן שכר המבוסס על "מידה כנגד מידה : " אריכות הימים תאפשר לאדם לראות בנים ובני-בנים שיכבדו את האדם בזקנתו . חוקי המקרא לא מסתפקים בהצגת השכר על הציות להורים , אלא מציגים גם עונשים על הפרת חוקים הנוגעים להורים . ביאור [! יחזקאל יח : » סוק : 6 אל ההרים לא אכל - לא אכל מזבחי עבודה זרה שהיו נוהגים להקריב על ההרים . אל גלולי בית ישךאל - תואר שלילי לעבודה זרה . הגללים הם צואה של בעלי חיים . ואת אשת רעהו לא 0 מא -לא קיים עימה יחסי מין . 5 סוק : 7 לא יונה - לא ה 1 נה - r , רימה . חבלת ! ח 1 ב ישיב - "לחבול , " פירושו לקחת משכון מאדם שיש לו חוב כלפיך . הצדיק השיב את המשכון שלקח . ! סוק : 8 בנשף לא ירנן ותרבית לא י 7 ןח - לא הלווה את כספו בריבית . 5 סוק : 10 בן פריץ - בן שפורץ גדר , כלומר סר מדרך הישר . ועשה ארו מאחד מאלה - הפסוק קשה . יש שפירשו " ארו " כקריאה של צער על התנהגות הבן . ? סוק : 13 ורוי לא ירויה - מבנה של שאלה ותשובה : חיח - לא יחיה . ארם שחטא כל כך , אינו ראוי שיחיה בזכות אבותיו . ? פרויד , זיגמונד - ( 1 939-1856 ) רופא יהודי יליד אוססריה , חוקר נפש , מייסד שיטח . הפסיכואנליזה . וראו גם בנםפרו המושגים שבסוף הספר . ? קאםוסו , מ"ד - ( 1951-1883 ) היסטוריון , רב וחוקר מקרא . וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר