מקור החוק

עמוד:27

צעד ראשון : הטקסט המקראי קראו פעם אחת את שמות כ ; 18-1 , ויקרא יט ; 18-1 , דברים ה , 18-6 , דברים ו . 25-20 , צעד שני : סיכום ספרים המרכזים חוקים הם בדרך כלל ספרים ענייניים מאוד , הבאים לומר בדיוק מה מותר ומה אסור . החוק המקראי הוא שונה מאוד . לעתים קרובות הוא משולב בסיפורים , ויש בו שימוש באמצעים ספרותיים המאפיינים בדרך כלל שירה או נאומים חגיגיים . חקיקת החוקים במקרא מיוחסת לה' ולא לאדם . עם ישראל מחויב לחוקים אלה בעקבות הבריתות שנכרתו בין ה' לעמו . בריתות אלה דומות מאוד להסכמים שרווחו במזרח הקדום בין המלך לנתיניו - הסכמים שבהם המלך הבטיח הגנה לאנשיו , ואילו הנתינים הבטיחו שיהיו נאמנים לו . הנאמנות שמבטיח עם ישראל היא שמירה על חוקי ה י . מאחר שה י הוא המחוקק , גם תוכנם של חוקי המקרא שונה מזה של ספרי חוקים שנחקקו בידי האדם . החוק המקראי מצווה גם על תחומים שבני אדם אינם יכולים לאכוף - למשל , תחום הרגשות . החוק המקראי מניח שיש זהות בין הצדק המוחלט לבין רצון ה , ' הנחה שאינה מוסכמת במערכות חוק אנושיות . מבחינה זאת יש דמיון רב בין החוק המקראי לבין חוקי חמוךבי - קובץ חוקים מהגדולים והחשובים בחוקי המזרח הקדום , שנוסח בימי חמוךבי מלך בבל . המבוא לקובץ זה משבח את חמוךבי ומדגיש שתפקיד המחוקק ניתן לו על ידי האלים . החוקים מנוסחים כמשפטי תנאי ועוסקים בתחומים שונים , כגון עבודה חקלאית , דיור , עבדים , חובות , גנבה , פגיעות גופניות , נשים ומשפחה ועדות שקר ( עוד על חוקי חמורבי ראו עמ' . ( 24 תמצית של חוקי המקרא מצויה בעשרת הדיברות , שהם אסופה של חוקים יסודיים המופיעה במקרא פעמיים - פעם בשמות כ , ופעם בדברים ה - וחוזרת בכתובים מקראיים נוספים . אפשר לחלק את עשרת הדיברות ל2- קבוצות : . 1 חוקים שבין האדם לאלוהיו . 2 . חוקים שבין בני האדם לבין עצמם ) . עוד על עשרת הדיברות ראו עמ י . ( 16-15 צעד שלישי : שאלות לתרגול . 1 עיינו בשמות כד . 8-1 , א . ציינו את שלבי הברית הנכרתת בין אלוהים לבין העם . ב . ציינו את תוכנה של הברית שבפסוקים אלה ? . 2 עיינו בדברים כט . 14-9 , א . מי שותף לברית הנכרתת עם ה' על פי פסוקים אלה ? ב . מה יהיה מעמד העם בעקבות ברית זאת ? . 3 עיינו בשמות כ . 18-1 , מפסוקים אלה אפשר להתרשם כי יש יותר מעשרה דיברות . כססו טענה זאת לאור הכתוב בקטע . . 4 עיינו בשמות כ ; 5 , יחזקאל יח . 20 , א . מהי תפיסת הגמול המובעת בשמות כ ? במה היא שונה מהתפיסה שמציג יחזקאל ? ב . הציעו הסבר אחד להבדלי הגישות האלה . . 5 עיינו בשמות כ ; 18-1 , ויקרא יט . 18-1 , יש הטוענים שהחוקים בויקרא יט הם עיבוד של עשרת הדיברות . בססו את הטענה לפי פסוקים אלה . צעד רביעי : בדיקת תשובות בדקו את תשובותיכם בהתאם לתשובון שבנספח ההכנה לבגרות , בסוף הספר . צעד חמישי : תרגול מסכם לאחר שתסיימו את ארבעת הצעדים הראשונים בכל פרקי הספר , בצעו את התרגול המסכם שבנספח ההכנה לבגרות , בסוף הספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר