מקור החוק

עמוד:24

קטע : 2 חוקי חמורבי הרעיון שהחוקים מבטאים צדק אלוהי , אינו ייחודי למקרא . כבר בקובץ הקדום של חוקי חמוךבי" יש ביטוי לרעיון זה כאסטלה - מצבת האבן שחוקי חמורבי חקוקים עליה ( ראו תמונה . ( בציור החקוק על גבי האסטלה אפשר לראות את המלך חמורבי מקבל מאל השמש , היושב על כיסאו , את הסמכות להיות מחוקק מלכותי . אל השמש הוא האל השופט את השמים ואת הארץ , והאחראי על ההגנה על החלשים בחברה . ציור זה יוצר זיקה ברורה בין החוקים של חמורבי לבין האל . החוקים עצמם נפתחים במבוא מפורט , המתאר כיצד מינו האלים את חמורבי : " בעת שאנ ( אל השבדים ) הרם והנישא , מלך האננכי ( אל הרוח , [ ואנלל , אדוני השמים והארץ אשר בידו הגורלות של הארץ , נתנו את השלטון על כל האדם בידי מךךך ( מנהיג האלים , ( בנו הבכור של אנכ , ויגדלוהו בתוך האגג , ויתנו לבבל את שמה הנשגב ויעשוה כבירה מכל חלקי הארץ , וייסדו בקרבה מלכות אשר לנצה תעמוד , כנצח השמים והארץ , בעת ההיא אנ ואנלל קראוני בשמי להצלחת העם , לי , לחמורבי , המושל השגיא וירא האלים , למען השכן צדק בארץ , לבלות רשעים ופועלי אזן , לבל יעשוק החזק אח החלש ממנו , למען אזרח כשמש לשחורי הראש ( לבני האדם ) ולהאיר על הארץ " . 4 לאחר שקראתם את המבוא : מהו , על פי הבנתכם , התפקיד שהועידו האלים לחמורבי , ולאיזו משרה הם הועידו לו תפקיד זה ? במבוא של חוקי חמורבי , החוק מצטייר כמנגנון שתפקידו לשמור על הצדק כעולם ולמנוע מעשי עוול , אך לא תמיד הבדילו ההוגים בין החוק לבין הצדק . כך , למשל , קבע ג י ון אוסטין , אחד הפילוסופים הבולטים במאה ה , 20- שהחוק אינו נוגע בהכרח לצדק או למוסר . לדעתו , החוק הוא בסך הכול "מערכת של כללים להדרכת אנשים נבונים , שנקבעה להם על ידי איש נבון השולט בהם " . 4 עיינו בבראשית ירו . 25 , כיצד מבטא פסוק זה את הזהות בין הצדק לבין רצון הי ? < עיינו ברברים כה ; 1 , בויקרא יט , 15 , כדברים א , . 16-15 כיצד הזהות בין חוקי הי לצדק יכולה להשפיע על האופן שבו אנשים מתנהגים ? ? חמורב - מלך בבל בשנים 1 750-1 792 לפנה " ס . חמורב " חס חשיבות רבה לחוק ולמשפס בממלכתו . קובץ החוקים מתקופתו , הידוע בשם "רווקי רומורב , " הוא קובץ גדול ומרשים בהיקפו . וראו גם בנספח המושגים שבסוף הםפר . האסגולה של חמורבי , העדויה על גבי אבן ' nan שחובה וו . יא סתנטאת לגובה 2 . 25 מי . בראש pipn riVucwn תבליט המתאב את אל N 1 nw 3 uown מסביב לחמורבי את הססנות להיות מחוקק מלכותי מתחת לתבלים חקוקים החוקים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר