מקור החוק

עמוד:22

עיינו במזמור טו בתהילים : במזמור זה המשורר פונה אל ה י ושואל : [ ... ] " מי יגור באהלך . ' שאלה זאת יכולה להתפרש בכמה דרכים , יש הרואים בה שאלה המבררת מי הוא האדם ההגון הרצוי לה , ' ויש המפרשים אותה באופן קונקרטי יותר : מי ראוי לעלות לרגל לבית המקדש . א . ציינו מה הן התכונות הנדרשות מאדם זה על פי המזמור . ב . בכל פסוק המשורר מציג מאפיינים המשלימים זה את זה . מה המאפיין המשלים את ההימנעות מלקיחת שוחד ? סיכום " חוק השבויה " ו '' חוק השופטים" אינם מנוסחים כחוקים . בחוק השבויה אנו כמעט יכולים לראות לנגד עינינו את השבויה כדמות ספרותית המתקשה להתאושש מהפרדה ממשפחתה . חוק השופטים מנוסח תוך שימוש באמצעים שיריים מובהקים כמו מצלול ותקבולת . מדוע החוק המקראי קשור באופן הדוק כל כן לשירה ולסיפורת ! האם מדובר רק בהבדלי סגנון ? האם למחברי החוק המקראי הייתה פשוט נטייה פיוטית יותר מכפי שיש למחברי ספרי החוקים הנהוגים בעולם כיום ? נראה שלא בהכרח . הבדלי הסגנון חושפים הבדלים מהותיים הרבה יותר . לחוקי המקרא יש כנראה מטרה שונה מזו של ספר חוקים רגיל . חוקי המקרא לא רק שואפים שיקיימו אותם אלא הם מבטאים שאיפה שיספרו אותם , שישירו אותם , שידקלמו אותם , שישננו אותם . חוקי המקרא הם טקסט המנסה לחנך את קהל היעד שלו ולהשפיע על עולמו הפנימי , לעצב חברה מתוך אידאולוגיה ולא רק לנהל או לכונן חיי קהילה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר