מקור החוק

עמוד:20

מערכת המשפט בתקופת המקרא עד כה עסקנו בחוק המקראי ובמחויבות של הפרט לחוק זה . אבל המחוקק לא מסתפק בציווי לקיים את החוקים אלא מסרטט גם קווי מיתאר של מערכת משפטית . בספרי המקרא יש התייחסות נרחבת למערכת המשפט . חלק מההתייחסויות משקפות את המבנה החברתי שאיפיין את תקופת המקרא , מבנה ובו הזקנים היושבים בשער העיר הם סמכות שיפוטית . חלק אחר מבטא את משאלת הלב של המחוקק , הקורא להקים מערכת שיפוטית מקיפה הנותנת מענה ממצה לכל צורכי הציבור - משאלות בעניינים פעוטים ועד שאלות בעניינים כבדי משקל . £ עיינו כמקורות שלפניכם ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( דברים טז : 21-18 , דברים יז : 12-8 , דברים כא .-21-18 , ביאורים דברים סז : 5 סוק : 19 לא תכיר פנים - הוראה לשופטים לקיים משפם צדק ולא להעדיף את אחד הצדדים . פסוק : 21 לא תטע לף אשךה - איסור לסעת עץ למסרת פולחן זר . האשרה הייתה ככל הנראה עץ שניסע ליד מזבח או מצבה ושימש כסמל דתי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר