מקור החוק

עמוד:19

עיינו בדברים יז 13-8 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( א . סכמו בקצרה את תוכנו של החוק המופיע בפסוקים אלה . ב . העתיקו את הפסוקים כך שיהיה ביטוי גראפי לתקבולות המופיעות כקטע . לדוגמה : - "שמעו שמים והאזיני ארץ" - "בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי" ג . סמנו את הצלילים החוזרים בפסוקים אלה . ביאורים דברים כא : ? חוק "אשת יפת תואר " מגלה יחס אנושי כלפי האישה השבויה . בעולם העתיק , אישה שבויה נחשבה לחסרת זכויות וסחרו בה כאילו הייתה חפץ . המחוקק המקראי קובע שהאישה השבויה שווה בזכויותיה ובמעמדה לאישה נשואה , ואםור לסחור בה . המחוקק המקראי גם מכיר ברגשותיה של השבויה ובקושי שלה להיפרד מבית אביה . ? חז " ל ראו בחוק הזה חוק בדיעבד - כלומר , חוק הבא להתמודד עם מצב קיים . ובלשון רש : '" "דברה התורה כנגד יצר הרע , אם אין הקב '' ה מתירה ישאנה באיסור " . פסוק : 14 לא תתעמר - מילה זאת מופיעה במקרא רק עור פעם אחת - בדברים כר - 7 , כאשר מדובר על מכירת אדם . מההקשר נראה שמשמעות המילה היא להחזיק בכוח . דברים יז : פסוק : 8 ןפלא ממף ךבר - יחיה לא ידוע , לא מובן , נתון בספק . בין דם לךם בין דין לךין ובין נגע לנגע - המחוקק מפרס את כל סוגי הדינים הקיימים : "דם לדם " - ספק בדיני נפשות ( פשעים שעונשם מוות " ;( דין לדיךספק בדיני ממונות " ; נגע לנגע " - ספק בנזקי גוף או בנגעים שלא ידוע אם יש לסמא או לסהר . : 12- השופטים היושבים במקום אשר יברור ה י הם הערכאה העליונה , מעין בית משפט עליון . ההלכה שקבעו היא המחייבת , ומי שיעבור עליה - דינו מוות . חדל פירשו , שהאיש שהחוק עוסק בו הוא שופס מקומי , שלמרות הכרעת "בית המשפס העליון , " פסק כדעתו . אדם זה מכונה בפי חז " ל "זקן ממךא " - כלומר , שופט הממרה את פי השופטים . ^ "בית דין , " ציור מתוך עמוד הפתיחה ל"טור חושן מטפנ " 1 בספר "ארבעת הג 1 ורים" סאת ר' יו 1 קב בן אטר ( מנג 11 בה , איסליה . ( 1435 , הצייר הדגיש את המעמד המיוחד טל Q'u 911 yn בכך טעיצב את דמויותיהם גדולות יותר מדמויות האנדים הבאים לבית הדין , בין הד"ניט בולג 1 ת דמות והושבת על כיסא מפואר - זהו כנראה אב בית הדין , בכיר השופגדם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר