מקור החוק

עמוד:18

עיינו בויקרא כד 23-10 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד . ( בפסוקים אלה מתוארת קטטה שבמהלכה אחד משני המתקוטטים מקלל את ה י . משולבים בהם גם חוקים שונים . א . ציינו את החוקים הנזכרים בפסוקים אלה . ב . אילו היה עליכם לנסח חוק מתוך ספר חוקים על סמך פסוקים אלה , אילו פרטים הייתם משמיטים ? ג . כיצד הייתם מגדירים את הטקסט הזה ? מה רצה מחבר הטקסט הזה לעשות : - האם רצה לספר סיפור על בנה של שלומית בת ךבךיי - האם רצה לתאר כיצד נוצר חוק שאולי היה מוכר לקהל הקוראים ? - האם זהו חוק הכולל בתוכו סיפור , או סיפור הכולל בתוכו חוק ? ד . באיזו מהאפשרויות תומך , לדעתכם , פסוק ? 23 בססו טענה זאת . פסוקים אלה מדגימים קירבה בין חוק לסיפור , האופיינית לספרות החוק המקראית בכלל . ספרי התורה אינם מציגים לפנינו ספרות חוק "טהורה , " אלא חוקים השלובים בתוך הסיפורים באופנים שונים . לפעמים , כמו במקרה שלפנינו , הסיפור מתאר את הנסיבות להופעת החוק ; ולפעמים הסיפור מופיע בצמוד לחוקים . למעשה , כל חוקי התורה נוטלים חלק במסגרת סיפורית אחת גדולה , הנפתחת בבריאת העולם ומסתיימת בכניסת יוצאי מצרים לארץ ישראל . לפעמים החוק עצמו מוצג בניסוח סיפורי או אף בניסוח שירי . עיינו בדברים כא 14-10 , ( היעזרו בביאורים שבעמ י 19 למטה : ( א . נסחו בבהירות ובתמציתיות ( לא יותר מ3- שורות ) חוק המתבסס על פסוקים אלה . ב . כתבו סיפור ( לא יותר מעמוד ) המתבסס על החוק המופיע בפסוקים אלה . ביאורים ויקרא כד : בן איש מצרי CHn"n - של המקלל , וההדגשה שאינו ישראלי רגיל , נזכרים בסיפור כהקדמה לחוק הקובע : "כגר , כאזרח . " וינצו - רבו . - ij ? ' [ if ראב " ע מציע שני פירושים : . 1 מהשורש נ . ק . ב ; נקב בשם ה י - כלומר , ביםא את השם המפורש . 2 . מהשורש ק . ב . ה , שמשמעו לקלל , כפי שאמר בלעם : "מה א קב לא קבה אל" ( מה אקלל את עם ישראל והאל לא קיללו . ( לפי הפירוש הראשון , " בן האישה הישראלית " עשה שתי פעולות : הוא אמר את השם המפורש , ואחר כך קילל את ה י . : 74 / 7 / c וסמכו כל השמעים את ידיהם על ראשו - השומעים הם העדים במקרה הזה , ולכן הם הצסוולהניח את ידיהם על ראש הנידון למוות - ביטוי לאחריות שהם לוקחים על עצמם בעדותם . 05 וק : 16 כגר כאזרח - אזרח הוא אחד מבני ישראל . הביסו "כגר כאזרח " ( כלומר , הגר כמו האזרח ) משווה את הדין של אדם ממוצא זר שהצטרף לעם ישראל , לדין של ישראלי מלידה . ; 1 נפש תחת נפש - משמעותו המקורית של החוק הייתה ככל הנראה כפשוטו . העונש הוא מידה כנגד מידה , לפי מידת הפגיעה - מוות או הנולת מו ם . חז"ל פירשו שהעונש לא היה פיזי אלא כספי : פיצויים לפי מידת הנזק . עונש הסקילה הוא אחת מארבע מיתות בית דין הנהוגות במשפט העברי : שרפה , סקילה , הרג וחנק . החוקרים סבורים שיש מכנה משותף לחטאים שעונשם סקילה . חטאים אלה הם בעלי אופי דתי של פגיעה באלוהות או בסדר האלוהי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר