מקור החוק

עמוד:17

בימי הבית השני נהגו לקרוא בבית המקדש את עשרת הדיברות וכן את דברים ו . 9-4 , מקורות אלה הופיעו יחד זה לצד זה גם על גבי פפירוס מימי הבית השני שהתגלה במצרים , המכונה פפירוס נאש " . מדוע נבחרו , לדעתכם , דווקא המקורות האלה להקראה בבית המקדש ? הרעיון של תמצית מזוקקת של דרישות האל מהאדם מאפשר לחדד למאמין את התחומים החשובים ביותר מתוך כל העושר שמציעה התורה . אולם , בהסתמכות על ניסוח תמציתי כזה יש גם סכנה שהמאמינים יתמקדו רק במה שהעיקרים מציעים , ויתעלמו מכל השאר . החוק המקראי מטפל בנושאים רבים שאינם באים לידי ביטוי בעשרת הדיברות - כמו , למשל , דיני הפולחן , החגים ודיני הנזיקין השונים . כנראה היו בתקופת בית שני ולאחריה קבוצות בעם שנטו לקדש את עשרת הדיברות ולהתעלם מחלקים אחרים של התורה . בגלל קבוצות אלה קבעו חכמים המצוטטים כתלמוד , שאין לומר את עשרת הדיברות כטקסט העומד בפני עצמו בפולחן " , מפני טענות המינק . שלא > ד , ו אומרים , אל י ו לנדן ניתנו ל ין למשה בסיני " . ( תלמוד ירושלמי " , מסכת ברכות , פרק א , דף יב עא ) לפניכם קטע מהכרית החדשה , המתאר שיחה בין ישו לבין אדם השואל אותו שאלה : " נכבד אחד 2 נה אליו [ אל ישי ] ושאל : 'רבי הטוב , מה ע לי לעשות כךי לךשת חיי עולם [ ... ] ' ? אמר לו ן [ ... 'את המצוות אתה יודע : לא תנאף , לא תךעו ו , לא תגנכ , לא תענה עד שקר , כבד את אביך ואת אמך " ) "' הברית החדשה " , - לוקס" יח ( 20-18 , א . אילו דיברות משמיט ישו בדבריו ? מדוע הוא עושה זאת , לדעתכם ? ב . כיצד יכול קטע זה להסביר את התנגדותם של חז '' ל לשילוב עשרת הדיברות בתפילה ; האם התורה היא ספר חוקים ? המילה "חוק " נושאת עימה אווירה של מגבלות ואיסורים . החוק הוא המציב לנגד עינינו תמרור "עצור" בדיוק כשאנחנו דוהרים למקום חשוב ; הוא הדורש מאיתנו לשים דגש באותיות "בגד כפת" בראשי מילים הנשמעות טוב יותר כלי דגש ; והוא המזכיר לנו , בדיוק כשאנחנו רוצים לעוף , שקיים כוח משיכה עלי אדמות . קבצים המרכזים חוקים הס בדרך כלל ענייניים מאוד . קובצי חוק בדרך כלל אינם נכתבים בחרוזים , ולא נמצא בהם בדיחות , התחכמויות וסלסולים . המחוקקים אינם מעוניינים לשעשע , לסקרן , לעניין או לחנך את הקוראים . מטרתם להציג את החוק היבש - לומר בדיוק את מה שמותר ומה שאסור , לא יותר ולא פחות . המושג "החוק המקראי " עלול להטעות אותנו ולגרום לנו לחשוב שגם חוקי התורה הם אסופות חמורות סבר כאלה , ולמעשה אין זה כך : בספרי התורה , גם קטעים הכוללים חוקים אינם מנוסחים כחוקים רגילים . הניסוח השונה רומז לכך שחוקי המקרא שונים מקובצי חוק אחרים ( כמו חוקי מדינת ישראל או חוקי המשפט הרומי , ( גם במהותם . ? פפירוס נאש - כתב היד הקדום ביותר של עשרת הדיברות . בנוסף על עשרת הדיברות כתובה על הפפירוס גם "פרשת שמע " ( דברים . ( 9-4 c נאש הוא שמו של החוקר שמצא את הפפירוס במצרים . וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר . ? תלמוד ירושלמי - אסופה של דיונים , הררובות ופירושים למשנה , שנערכה בידי אמוראי ארץ ישראל בסוף המאה ה4- לספירה . וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר . " ? הברית החדשה" - כתבי הקודש של הנוצרים הכוללים 27 ספרים וחיבורים , ובהם 4 אןונגלץנים 4 - "ספרי הבשורה" מתי , מרקוס , לוקס ויוחנן . ? לוקס - אחד מארבעת ספרי הבשורה " ) הברית החדשה , (" והוא מיוחס למחבר בשם לוקס . וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר ( בתוך הערך "הברית החדשה . ("

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר