מקור החוק

עמוד:14

אנוכי ה' אם עד כה הובעה נוכחותו של הי על ההר בעשן , בקולות וכברקים , הרי בפסוקים המופיעים בהמשך ה ' מציג את עצמו במילים . דרך הצווים התמציתיים , העם לומד להכיר את ה . ' אפשר לדמות את הדיברות הראשונים למשפטים הראשונים שאומר על עצמו אדם שאנחנו פוגשים לראשונה - הוא מציין כמה מעשים בולטים שעשה , כמה תכונות אופי בולטות , ואולי גם תכניות לעתיד . עיינו בשמות כ ^ . 17-1 , א . ציינו איזה מידע ה ' מספק על עצמו בפסוקים אלה . ב . במפגשים בין בני אדם , הדברים הראשונים שאדם בוחר לספר על עצמו הם הדברים החשובים לו . מה הדברים הראשונים שה ' אומר על עצמו בעשרת הדיברות ! א . למי מופנים עשרת הדיברות ? האם יש בהם הגבלה של מין ומעמד ? ב . מדוע , לדעתכם , עשרת הדיברות מנוסחים בלשון יחיד נוכח ? המדרש מחלק את עשרת הדיברות לשתי קבוצות . הקבוצה האחת כוללת חוקים בעלי אופי דתי-אמוני , ואילו הקבוצה השנייה מכילה חוקים חברתיים בסיסיים . ציינו איזה דיבר משתייך לאיזו קבוצה . עשרת הדיברות נתפסו במשך הדורות כרשימה של עיקרי הדרישה של ה ' מבני ישראל , מעין תמצית מזוקקת של התורה ושל הברית בין ה' לעמו . אילו היה עליכם לנסח עשרה דיברות האמורים להנחות את החברה שאנו חיים בה - אילו מהדיברות המופיעים בשמות כ היו מופיעים גם בדיברות שלכם ? ואילו דיברות הייתם מוסיפים ? עיינו בשמות כ . 17-1 , א . כתבו את הדיברות ומספרו כל דיבר . האם הגעתם לעשרה דיברות ? ב . בין הפרשנים יש הבדלים בשיטת ספירת הדיברות . הציעו שתי אפשרויות שונות לספירת עשרת הדיברות ( שימו לב לכתוב בפסוק 2 ובפסוק . ( 17 ג . עיינו בדברים ד : 13 , באילו מן האפשרויות תומך פסוק זה ? ד . יש הטוענים כי בין עשרת הדיברות נספרים רק משפטים המצווים על מעשים ולא משפטים המצווים על אמונות . מה מפסוקי עשרת הדיברות לא נספר כין הדיברות על פי פרשנות זאת ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר