מקור החוק

עמוד:12

ברית סעי ההוגים שתיארו את המעבר מהמצב הטבעי לעולם של חוקים , לא טענו שמדובר במאורע היסטורי מוגדר . אין בידינו פרוטוקולים של טקס החתימה על האמנה החברתית שמתארים הפילוסופים המדיניים בכתביהם . התורה , לעומת זאת , מציגה בכמה הזדמנויות מעמדים המוניים שה ' כורת בהם ברית עם עמו . אולם המעמד המרשים והבולט ביותר מצוי בתיאור נתינת עשרת הדיברות , המופיע בשמות ( פרק כ ) ובשינויים אחדים גם בדברים ( פרק ה . ( עשרת הדיברות ניתנים במעמד המוני שבו העם פוגש לראשונה את ה ' באופן ישיר . העם , כמובן , שמע על אלוהים עוד קודם לכן , שהרי משה הביא להם מסרים שונים מאת ה . ' בנוסף , הם גם ראו כיצד הוא מבקיע את ים סוף ומכה את המצרים . אולם כאן , במעמד זה , ה ' ממש עומד לדבר עם עמו לראשונה . £ עיינו בשמות יט . 9-1 , א . מה ה' מציע לעם בפסוקים אלה ? ב . מהי תגובת העם להצעת ה ? ' ג . מדוע יש צורך במעמד של עשרת הדיברות , אם הכול כבר מסוכם קודם לכן ? בססו את תשובתכם על פסוק . 9 המפגש הישיר הוא , אפוא , מוקד המעמד של עשרת הדיברות . העם מוכן לציית לברית שה ' מציע , עוד לפני המפגש . אולם לפני המפגש יש לעשות הכנות רבות . £ עיינו בשמות יט 15-10 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( א . ציינו אילו הכנות העם צריך לעשות . ב . מצאו את הדמיון בין ההכנות הנעשות לקראת מעמד זה , לבין ההכנות הנעשות לקראת טקס הברית עם ה ' המתואר בבראשית לה . 4-1 , ההכנות מוזכרות פעמיים : פעם בדברי ה' למשה , ופעם בדברי משה לעם . חזרה זאת מגבירה את הציפייה למעמד הגדול . בבוקרו של היום השלישי מתחילה ההתגלות מלאת ההוד של האל . הכתוב מציג לפנינו מארג מרשים של קולות , מראות ורגשות , המלווים את המעמד הזה . ביאורים שמות ינ : 1 ההכנות למעמד הר סיני מעידות על קדושת המעמד : הנוכחים במעמד היו צריכים להיות סקורים . במעמד זה ההר הופך לקדוש , ואפילו הנגיעה בו אסורה . פס . ק : 12 והגבלת את - ? n סימון גבול ההר נועד למנוע מהעם לגעת בו . : 1 סקול יסקל- " . רגם על ידי אבנים . ירה "רה - יומת על ידי ירי של חיצים . במשף היבל , המה יעלו-בהר - י 1 בל הוא שופר . פםוק זה קובע שכאשר "שמע קול השופר , יהיו בני העם רשאים לעלות על ההר . כיצד מתיישב פסוק זה עם האיסור המוחלט להתקרב אל הר סיני ? חוקרים רבים nQQ שחפ / 7 / 0 הזה הוא שך 7 , ממסורת אחרת על מעמך הך ^ m | DD ^ עלה כל העם על ההך בשלב מסוים של המעמד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר