מקור החוק

עמוד:11

א . מה מצווה המחוקק בפסוקים אלה ? ב . האם לדעתכם אפשר לאכוף את החוקים שבפסוקים אלה ? אם כן , הסבירו כיצד . ג . יש הסבורים כי חוקים כאלה כוללים מאפיינים שאינם מתאימים לחקיקה אנושית . הסבירו טענה זאת . ההצהרה שהאל הוא המופקד על אכיפת החוקים מאפשרת להרחיב את קשת התחומים שהחוק עוסק בה . החוק יכול לעסוק גם בתחומים שבין האדם לבין עצמו - כלומר , גם ברשות היחיד האינטימית כיותר . £ ] עיינו כדברים כב ; 7-1 , ויקרא א , 9-1 , אילו מהחוקים הנזכרים בפסוקים אלה לא היו יכולים להופיע בספר רגיל של חוקים ? נמקו . חלק מקסמו של החוק המקראי הוא בעושר התחומים שהוא נוגע בהם . החוק עוסק בדיני נזיקין ובדינים הקשורים לעולמנו הפנימי - עולם של אהבה ושנאה , חריצות ועצלות - וכן לתחומי מוסר ופולחן . העושר הזה מאפשר לנו , הקוראים החיים אלפי שנים אחרי שחוקים אלה נכתבו , ללמוד רבות על החיים של הקהל שחוקים אלה כוונו אליו , ועל שאלות שהעסיקו אותם ואשר חלקן מעסיקות אותנו עד היום . ביאורים דברים כב : פסוק : 1 נדחים - אובדים . פסוק : 5 כלי גבר - החוק אוסר על האישה ללבוש לבוש של גבר או כלי מלחמה . קיימים הסברים שונים למטרתו של חוק זה , וביניהם : מניעת השתתפותן של נשים במלחמה : מניעת פריצות מינית ; מניעת מעשים מאגיים שעיקרם מתן תכונה נשית לגבר , ולהפך . פסוקים : 7-6 מצוות שילו-ח הקן מתפרשת כמצווה הומאנית . צריכת עופות וביצים היא צורך קיומי , אך נ 0 ילת הבנים לעיני א'מם היא מעשה אכזרי המצער את הציפור . ויקרא א : פסוק : 3 תמים יקריבנו - בעל-רו"ם שלם מבחינה פיזית , בלא מום . : 4 פסוק וסמף ^ דו על ראש העלה - הסמיכה היא הנחת הידיים על ראשו של בעל חיים . פעולה זאת מבסאת את העברת הרו 0 א מהאדם לקורבן , וכך הקורבן מכפר על מביאו . פסוק : 5 חךקו את הדם על המזבח סביב - הדם נחשב כקדוש ואסור לאוכלו " , כי הדם הוא הנפש " ( דברים יב " . ( 23 , תכן שזריקת הדם על גבי המזבח מסמלת את נפש החיה החוזרת אל האלוהים . פסוק : 9 והקטיר הכהן את הכל המזברוה עלה אשה ריח ניח 1 ח לה' - קורבן ע 1 לה הוא קורבן הנשרף כ 1 לו על המזבח ( עולה כ 1 לו לשמים , ( ובשונה מקורבנות אחרים , אין בו חלקים הנאכלים על ידי מביא הקורבן או הכוהנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר